oikeusavun palkkioasetsu 1

Kohtuullinen asianajopalkkio valtion varoista

Kirjoittanut asianajaja, työelämäprofessori Markku Fredman. Tämänpäiväisessä korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2024:37 oli kyse eurooppalaiseen pidätysmääräykseen perustuvasta luovutusasiasta, tarkemmin sanottuna luovutettavaksi pyydetyn avustajana toimineelle juristille maksettavasta palkkiosta. Korkein oikeus katsoi, että vaikka oikeusavun palkkioasetuksessa todetaan, että sitä sovellettaisiin myös ko. kaltaisissa luovutusasioissa, ei siitä ole laissa säädetty. Palkkioasetus on annettu oikeusapulaissa olevalla asetuksenantovaltuudella. Korkein oikeus totesi: […]

Kohtuullinen asianajopalkkio valtion varoista Lue lisää »