Tilaisuudet

Keskustelutilaisuudet

Suomen prosessioikeusyhdistys on jo ennen rekisteröitymistään järjestänyt vuodesta 2016 alkaen syksyisen keskustelutilaisuuden ajankohtaisista asioista. Alla kuva vuoden 2017 tilaisuudesta Helsingin käräjäoikeuden auditoriosta. Järjestämme myös jäsenille avoimia webinaareja, jossa lyhyen alustuksen jälkeen tarjotaan tilaisuus myös keskustelulle.

Todistelu ja sen rajoitukset

Suomen Prosessioikeusyhdistys ry järjesti maanantaina 18. syyskuuta 2023 kello 13-17 seminaarin aiheesta ”Todistelu ja sen rajoitukset”.
  Seminaarissa puhuivat OTT Jurkka Jämsä, OTT Timo Saranpää sekä väitöskirjatutkijat Anna-Stiina Tarkka, Tuomas Ikonen ja Niina Kallio-Nordlund. Tilaisuuden ohjelma oli seuraava:
  • Klo 13.00–13.15: Tilaisuuden avaus ja tervetulotoivotukset (Helsingin käräjäoikeuden laamanni Sirpa Pakkala ja yhdistyksen edustaja)
  • Klo 13.15–15.00: Alustukset
  • Klo 15.00–15.30: Tauko (käräjäoikeuden kahvitarjoilu)
  • Klo 15.30–16.55: Paneelikeskustelu (alustajat, moderaattorina yhdistyksen puheenjohtaja, presidentti Pekka Määttä)
  • Klo 16.55–17.00: Tilaisuuden päätös ja tulevaisuuden näkymiä.
Alustusten diat on julkaistu erillisinä blogeina. Kuvia seminaarista
Keskustelutilaisuus 2017

Syksyn muu 2023 ohjelmaa

keskiviikkona 13. syyskuuta 2023 kello 18-19 alusti yhdistyksen Teams-tilaisuudessa Autismisäätiö sr:n projektipäällikkö Sanna Kara aiheesta ”Neurokirjon henkilö rikosasian oikeudenkäynnissä”.
Kara on ollut mukana kolmivuotisessa Oikeusturva ja kuntoutus kuntoon 2020 -hankkeessa, jonka tarkoituksena on ollut kehittää autismikirjon ja ADHD-henkilöiden asemaa rikosoikeudellisessa järjestelmässä. Projektissa on tuotettu julkaisu”Neurokirjon henkilö epäiltynä tai syytettynä rikosoikeudellisessa järjestelmässä”(https://www.autismisaatio.fi/media/infovihko_oikeusturva_2020.pdf). Karan esityksen diat nähtävissä blogissa.

keskiviikkona 25. lokakuuta 2023 kello 18-19 alustaa yhdistyksen Teams-tilaisuudessa HON, OTT Timo Saranpää  kirjastaan Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa, https://www.lakimiesyhdistys.fi/wp-content/uploads/2023/04/Mainos-B205.pdf

– keskiviikkona 15. marraskuuta 2023 yhdistyksen Teams-tilaisuudessa alustaa yhdistyksen Teams-tilaisuudessa esittelijäneuvos (KKO), OTT Heikki Kemppinen yhdessä muiden kanssa kirjoittamansa teoksen Rangaistuskäytännön käsikirja (https://shop.almatalent.fi/sivu/tuote/rangaistuskaytannon-kasikirja/4522676) pohjalta.

– tiistaina 5. joulukuuta 2023 yhdistyksen Teams-tilaisuudessa alustaa OTM Saila Tuomala 1.9.2023 tarkastettavan väitöskirjansa Tunnustuksen oikeellisuuden ja vapaaehtoisuuden varmistaminen tunnustamisoikeudenkäynnissä (https://edition.fi/lakimiesyhdistys/catalog/book/840) pohjalta.

Kevään 2023 ohjelma

Yhdistys järjesti vuoden 2023 kevätkaudella vain jäsenistölle tarkoitettuja Teams-seminaareja, joissa käsiteltiin mielenkiintoisia ja ajankohtaisia prosessioikeudellisia tutkimuksia.

Tilaisuuksien ajankohdat ja alustajat olivat seuraavat:

– Tiistaina 17.1.2023 kello 18 – 19: oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman alusti teoksestaan ”Muistin varassa. Oikeusprosessi ja totuus” (2022). Teokseen voit tutustua tästä linkistä: https://kustantamo.sets.fi/kirja/muistin-varassa-2/

– Tiistaina 14.2.2023 kello 18 – 19: Suomen ja Pohjoismaiden historian yliopistonlehtori Mirkka Lappalainen alusti teoksestaan ”Smittenin murha” (2022). Teokseen voit tutustua tästä linkistä: https://www.siltalapublishing.fi/product/smittenin-murha/

– Tiistaina 21.3.2023 kello 18 – 19: OTM (väit.), KTM Mikko Laapas alusti väitöskirjastaan ”Itsekriminointisuoja vero-oikeudessa – erityisesti tehokkaan verotusmenettelyn sekä perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta” (2022). Teokseen voit tutustua tästä linkistä: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/itsekriminointisuoja-vero-oikeudessa-erityisesti-tehokkaan-verotusmenettelyn-seka-perus-ja-ihmisoikeuksien-nakokulmasta?variant=42444566560917

– Keskiviikkona 12.4.2023 klo 18-19 hovioikeudenneuvos Petteri Korhonen alusti yhdessä Jurkka Jämsän kanssa kirjoittamastaan teoksesta ”Sähköinen prosessi hovioikeudessa”. Teokseen voit tutustua tästä linkistä: https://shop.edita.fi/lakitieto/tuote/sahkoinen-prosessi-hovioikeudessa

– Keskiviikkona 10.5.2023 kello 18-19 dosentti, käräjätuomari Antti Tapanila alusti teoksestaan ”Seksuaalirikokset ja oikeudenkäynti”. Teokseen voit tutustua tästä linkistä: https://shop.almatalent.fi/sivu/tuote/seksuaalirikokset-ja-oikeudenkaynti/4638596

Keskiviikkona 7.6.2023 kello 18-19 HON, OTT Aki Rasilainen alusti artikkelistaan ”Korkeimman oikeuden näyttöprejudikaatit ja vapaa todistusharkinta” (Lakimies 1/2023 s. 53-76). Artikkeliin voit tutustua tästä linkistä: https://www.edilex.fi/lakimies/1000960003 (vaatii Edilex-käyttäjätunnukset).

Vuoden 2022 syksyn tilaisuudet (diaesitykset julkaistu tämän sivuston blogeina):

–    Tiistai 13.9.2022 kello 18 – 19: OTT, hovioikeuden esittelijä Henna Marjosola alustaa aiheesta ”Todistajanpsykologisten kokemussääntöjen merkitys ja velvoittavuus”. Marjosolan väitöskirjaan voit tutustua tästä linkistä: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/334339. Esityksen diat julkaistu blogissa.

– Ma 3.10.2022 Prosessioikeusyhdistys järjesti kello 13 – 17 kaikille avoimen ja maksuttoman seminaarin Helsingin käräjäoikeuden auditoriossa aiheesta ”Mitä annettavaa välimiesmenettelyn opeilla olisi oikeudenkäynneille?” Tilaisuuden esitysten diat on julkaistu prosessioikeusblogissa.

–    Keskiviikko 26.10.2022 kello 18 – 19: OTM (väit.), lainsäädäntöneuvos Jussi Päivärinne alusti väitöskirjastaan ”Siviiliprosessuaalinen asiavaltuus tekijänoikeuden loukkaustapauksissa”. Päivärinteen väitöstiedotteeseen voit tutustua tästä linkistä https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/vaitos/kuka-voi-toimia-omissa-nimissaan-tekijanoikeuden-loukkausta-koskevassa-asiassa

–    Tiistai 15.11.2022 kello 18 – 19: OTM (väit.), tutkija Jaakko Markus alusti väitöskirjastaan ”Oikeuksiin pääsy massavahinkotilanteissa. Prosessioikeudellinen tutkimus kollektiivisista oikeussuojakeinoista, erityisesti kanteiden yhteiskäsittelystä”. Markuksen väitöstiedotteeseen voit tutustua tästä linkistä https://www.edilex.fi/uutiset/76007

–    Tiistai 20.12.2022 kello 18 – 19: PsT Tom Pakkanen alusti henkirikosten sarjoittamisessa kehitettyjä työkaluja käsittelevästä väitöskirjastaan ”Crime Linking in Serial Homicide – Towards Practical Application”. Pakkasen väitöstiedotteeseen voit tutustua tästä linkistä https://www.abo.fi/fi/uutiset/tohtorinvaitos-henkirikosten-sarjoittamiseen-kehitetysta-tyokalusta/

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Etäosallistujille lähetetään Teams tai Skype-linkki.

Scroll to Top