Tilaisuudet

Keskustelutilaisuudet

Suomen prosessioikeusyhdistys on jo ennen rekisteröitymistään järjestänyt vuodesta 2016 alkaen syksyisen keskustelutilaisuuden ajankohtaisista asioista. Alla kuva vuoden 2017 tilaisuudesta Helsingin käräjäoikeuden auditoriosta. Järjestämme myös jäsenille avoimia webinaareja, jossa lyhyen alustuksen jälkeen tarjotaan tilaisuus myös keskustelulle.

Tuomareiden kansainvälinen verkostoituminen

tiistaina 6. helmikuuta 2024 kello 18-19 alustaa yhdistyksen Teams-tilaisuudessa ma. hovioikeudenneuvos Minna Immonen tuomareiden kansainvälisestä verkostoitumisesta. Tarkasteltavia kysymyksiä ovat muun muassa se, mitä kansainvälinen verkostoituminen on ja mitä annettavaa sillä on tuomareille ja tuomioistuimille, samoin kuin kokemukset verkostotoiminnasta ja sen mahdollisuuksista tuomioistuimille.

 Vuoden 2023 seminaari pidettiin 18.9.2023

Suomen Prosessioikeusyhdistys ry järjesti jo perinteiseksi muodostuneen maanantaina 18. syyskuuta 2023.

Todistelu ja sen rajoitukset

 


Seminaarissa puhuivat OTT Jurkka Jämsä, OTT Timo Saranpää sekä väitöskirjatutkijat Anna-Stiina Tarkka, Tuomas Ikonen ja Niina Kallio-Nordlund. Tilaisuuden ohjelma oli seuraava:

 • Klo 13.00–13.15: Tilaisuuden avaus ja tervetulotoivotukset (Helsingin käräjäoikeuden laamanni Sirpa Pakkala ja yhdistyksen edustaja)
 • Klo 13.15–15.00: Alustukset
 • Klo 15.00–15.30: Tauko (käräjäoikeuden kahvitarjoilu)
 • Klo 15.30–16.55: Paneelikeskustelu (alustajat, moderaattorina yhdistyksen puheenjohtaja, presidentti Pekka Määttä)
 • Klo 16.55–17.00: Tilaisuuden päätös ja tulevaisuuden näkymiä.
Alustusten diat on julkaistu erillisinä blogeina. Kuvia seminaarista

Kevään 2023 ohjelma

Yhdistys järjesti vuoden 2023 kevätkaudella vain jäsenistölle tarkoitettuja Teams-seminaareja, joissa käsiteltiin mielenkiintoisia ja ajankohtaisia prosessioikeudellisia tutkimuksia.

Tilaisuuksien ajankohdat ja alustajat olivat seuraavat:

Keskustelutilaisuus 2017

Alkuvuoden 2024 ohjelma

 • tiistaina 16. tammikuuta 2024 klo 18 – 19 apulaisprofessori, oikeustulkkirekisterilautakunnan puheenjohtaja Simo Määttä kertoi oikeustulkkirekisteristä ja oikeustulkkauksen haasteista tulkin näkökulmasta.
 • tiistaina 6. helmikuuta 2024 kello 18-19 alustaa yhdistyksen Teams-tilaisuudessa ma. hovioikeudenneuvos Minna Immonen tuomareiden kansainvälisestä verkostoitumisesta. Tarkasteltavia kysymyksiä ovat muun muassa se, mitä kansainvälinen verkostoituminen on ja mitä annettavaa sillä on tuomareille ja tuomioistuimille, samoin kuin kokemukset verkostotoiminnasta ja sen mahdollisuuksista tuomioistuimille.
 • keskiviikkona 20. maaliskuuta 2024 kello 18-19 alustaa yhdistyksen Teams-tilaisuudessa HON Kari Vesanen vuoden 2023 alussa toimintansa aloittaneesta tuomareiden eettisen neuvottelukunnan toiminnasta ja sen tehtävistä.
 • maanantaina 22. huhtikuuta 2024 kello 18-19 yhdistyksen Teams-tilaisuudessa alustaa professori Raisa Maria Toivo Turun hovioikeuden juhlakirjassa (”Turun hovioikeus 1623-1900. Ihmisiä, verkostoja ja oikeuskäytäntöä modernin kynnyksellä”) vastikään julkaistun artikkelinsa ”Noitaoikeudenkäynnit Turun hovioikeuden tuomiorullissa 1660-luvulla – hillitsevä hovioikeus ja sen poikkeustapauksia”pohjalta.
 • keskiviikkona 8. toukokuuta 2024 kello 18-19 yhdistyksen Teams-tilaisuudessa alustaa oikeussaliviestinnän dosentti Tuula-Riitta Välikoski keväällä 2024 ilmestyvästä, yhdessä professori Matti Tolvasen kanssa kirjoittamastaan teoksesta Oikeussaliviestintä (https://shop.almatalent.fi/sivu/tuote/oikeussaliviestinta/4949349)

Syksyn 2023 ohjelma

 • keskiviikkona 13. syyskuuta 2023 kello 18-19 alusti yhdistyksen Teams-tilaisuudessa Autismisäätiö sr:n projektipäällikkö Sanna Kara aiheesta ”Neurokirjon henkilö rikosasian oikeudenkäynnissä”.
  Kara on ollut mukana kolmivuotisessa Oikeusturva ja kuntoutus kuntoon 2020 -hankkeessa, jonka tarkoituksena on ollut kehittää autismikirjon ja ADHD-henkilöiden asemaa rikosoikeudellisessa järjestelmässä. Projektissa on tuotettu julkaisu”Neurokirjon henkilö epäiltynä tai syytettynä rikosoikeudellisessa järjestelmässä”(https://www.autismisaatio.fi/media/infovihko_oikeusturva_2020.pdf). Karan esityksen diat nähtävissä blogissa.
 • keskiviikkona 25. lokakuuta 2023 kello 18-19 alusti yhdistyksen Teams-tilaisuudessa HON, OTT Timo Saranpää  kirjastaan Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa, https://www.lakimiesyhdistys.fi/wp-content/uploads/2023/04/Mainos-B205.pdf
 • keskiviikkona  15. marraskuuta 2023 yhdistyksen Teams-tilaisuudessa alusti OTM Saila Tuomala 1.9.2023 tarkastetun väitöskirjansa Tunnustuksen oikeellisuuden ja vapaaehtoisuuden varmistaminen tunnustamisoikeudenkäynnissä (https://edition.fi/lakimiesyhdistys/catalog/book/840) pohjalta.
 • torstaina 14. joulukuuta 2023 yhdistyksen Teams-tilaisuudessa alusti yhdistyksen Teams-tilaisuudessa esittelijäneuvos (KKO), OTT Heikki Kemppinen otsikolla ”Taulukoiden taikaa – rangaistuskäytäntöä kuvaavat selvitykset rikosprosessissa” muiden kanssa yhdessä kirjoittamansa teoksen Rangaistuskäytännön käsikirja (https://shop.almatalent.fi/sivu/tuote/rangaistuskaytannon-kasikirja/4522676) pohjalta.

Vuoden 2022 syksyn tilaisuudet (diaesitykset julkaistu tämän sivuston blogeina):

 • Tiistai 13.9.2022 kello 18 – 19: OTT, hovioikeuden esittelijä Henna Marjosola alustaa aiheesta ”Todistajanpsykologisten kokemussääntöjen merkitys ja velvoittavuus”. Marjosolan väitöskirjaan voit tutustua tästä linkistä: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/334339. Esityksen diat julkaistu blogissa.
 • Ma 3.10.2022 Prosessioikeusyhdistys järjesti kello 13 – 17 kaikille avoimen ja maksuttoman seminaarin Helsingin käräjäoikeuden auditoriossa aiheesta ”Mitä annettavaa välimiesmenettelyn opeilla olisi oikeudenkäynneille?” Tilaisuuden esitysten diat on julkaistu prosessioikeusblogissa.
 • Keskiviikko 26.10.2022 kello 18 – 19: OTM (väit.), lainsäädäntöneuvos Jussi Päivärinne alusti väitöskirjastaan ”Siviiliprosessuaalinen asiavaltuus tekijänoikeuden loukkaustapauksissa”. Päivärinteen väitöstiedotteeseen voit tutustua tästä linkistä https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/vaitos/kuka-voi-toimia-omissa-nimissaan-tekijanoikeuden-loukkausta-koskevassa-asiassa
 • Tiistai 15.11.2022 kello 18 – 19: OTM (väit.), tutkija Jaakko Markus alusti väitöskirjastaan ”Oikeuksiin pääsy massavahinkotilanteissa. Prosessioikeudellinen tutkimus kollektiivisista oikeussuojakeinoista, erityisesti kanteiden yhteiskäsittelystä”. Markuksen väitöstiedotteeseen voit tutustua tästä linkistä https://www.edilex.fi/uutiset/76007
 • Tiistai 20.12.2022 kello 18 – 19: PsT Tom Pakkanen alusti henkirikosten sarjoittamisessa kehitettyjä työkaluja käsittelevästä väitöskirjastaan ”Crime Linking in Serial Homicide – Towards Practical Application”. Pakkasen väitöstiedotteeseen voit tutustua tästä linkistä https://www.abo.fi/fi/uutiset/tohtorinvaitos-henkirikosten-sarjoittamiseen-kehitetysta-tyokalusta/

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Osallistujille lähetetään Teams tai Skype-linkki.

Scroll to Top