Tilaisuudet

Keskustelutilaisuudet

Suomen prosessioikeusyhdistys on jo ennen rekisteröitymistään järjestänyt vuodesta 2016 alkaen syksyisen keskustelutilaisuuden ajankohtaisista asioista. Alla kuva vuoden 2017 tilaisuudesta Helsingin käräjäoikeuden auditoriosta. Järjestämme myös jäsenille avoimia webinaareja, jossa lyhyen alustuksen jälkeen tarjotaan tilaisuus myös keskustelulle.

Laajojen riita-asioiden varhainen aikataulutus

 • keskiviikkona 12. kesäkuuta kello 18–19 yhdistyksen Teams-tilaisuudessa alustaa käräjätuomari Mika Herhi aiheesta ”Päivämäärät lukkoon – Asianajajaliiton työtapareformin innoittamia kokemuksia laajojen riita-asioiden varhaisesta aikatauluttamisesta Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa

 

Alkuvuoden 2024 ohjelma

 • tiistaina 16. tammikuuta 2024 klo 18 – 19 apulaisprofessori, oikeustulkkirekisterilautakunnan puheenjohtaja Simo Määttä kertoi oikeustulkkirekisteristä ja oikeustulkkauksen haasteista tulkin näkökulmasta.
 • tiistaina 6. helmikuuta 2024 kello 18-19 alusti yhdistyksen Teams-tilaisuudessa ma. hovioikeudenneuvos Minna Immonen tuomareiden kansainvälisestä verkostoitumisesta. Tarkasteltavia kysymyksiä olivat muun muassa se, mitä kansainvälinen verkostoituminen on ja mitä annettavaa sillä on tuomareille ja tuomioistuimille, samoin kuin kokemukset verkostotoiminnasta ja sen mahdollisuuksista tuomioistuimille.
 • keskiviikkona 20. maaliskuuta 2024 kello 18-19 alusti yhdistyksen Teams-tilaisuudessa HON Kari Vesanen vuoden 2023 alussa toimintansa aloittaneesta tuomareiden eettisen neuvottelukunnan toiminnasta ja sen tehtävistä.
 • maanantaina 22. huhtikuuta 2024 kello 18-19 yhdistyksen Teams-tilaisuudessa alusti professori Raisa Maria Toivo Turun hovioikeuden juhlakirjassa (”Turun hovioikeus 1623-1900. Ihmisiä, verkostoja ja oikeuskäytäntöä modernin kynnyksellä”) vastikään julkaistun artikkelinsa ”Noitaoikeudenkäynnit Turun hovioikeuden tuomiorullissa 1660-luvulla – hillitsevä hovioikeus ja sen poikkeustapauksia”pohjalta.
 • keskiviikkona 8. toukokuuta 2024 kello 18-19 yhdistyksen Teams-tilaisuudessa alusti oikeussaliviestinnän dosentti Tuula-Riitta Välikoski keväällä 2024 ilmestyvästä, yhdessä professori Matti Tolvasen kanssa kirjoittamastaan teoksesta Oikeussaliviestintä (https://shop.almatalent.fi/sivu/tuote/oikeussaliviestinta/4949349)

 • keskiviikkona 12. kesäkuuta kello 18–19 yhdistyksen Teams-tilaisuudessa alustaa käräjätuomari Mika Herhi aiheesta ”Päivämäärät lukkoon – Asianajajaliiton työtapareformin innoittamia kokemuksia laajojen riita-asioiden varhaisesta aikatauluttamisesta Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa

Syksyn 2024 ohjelmaa

 • keskiviikkona 11. syyskuuta 2024 kello 18–19 yhdistyksen Teams-tilaisuudessa alustaa apulaisprofessori Mika Launiala yhdessä professori (emeritus) Jyrki Virolaisen kanssa kirjoittamansa teoksen ”Tuomarin prosessinjohto riita-asiassa. Erityisesti materiaalista prosessinjohtoa silmällä pitäen” pohjalta (ks. https://shop.almatalent.fi/sivu/tuote/tuomarin-prosessinjohto-riita-asiassa/4949481);
 • keskiviikkona 13. marraskuuta kello 18–19 yhdistyksen Teams-tilaisuudessa alustaa OTL Asko Keränen 6.6.2024 tarkastettavan väitöskirjansa ”Sallittu ja kielletty menettely asianajajan toiminnassa hyvän asianajajatavan valossa” pohjalta (ks. https://www.uef.fi/fi/tapahtuma/vaitos-otl-asko-keranen).
Keskustelutilaisuus 2017

Syksyn 2023 ohjelma

 • keskiviikkona 13. syyskuuta 2023 kello 18-19 alusti yhdistyksen Teams-tilaisuudessa Autismisäätiö sr:n projektipäällikkö Sanna Kara aiheesta ”Neurokirjon henkilö rikosasian oikeudenkäynnissä”.
  Kara on ollut mukana kolmivuotisessa Oikeusturva ja kuntoutus kuntoon 2020 -hankkeessa, jonka tarkoituksena on ollut kehittää autismikirjon ja ADHD-henkilöiden asemaa rikosoikeudellisessa järjestelmässä. Projektissa on tuotettu julkaisu”Neurokirjon henkilö epäiltynä tai syytettynä rikosoikeudellisessa järjestelmässä”(https://www.autismisaatio.fi/media/infovihko_oikeusturva_2020.pdf). Karan esityksen diat nähtävissä blogissa.
 • keskiviikkona 25. lokakuuta 2023 kello 18-19 alusti yhdistyksen Teams-tilaisuudessa HON, OTT Timo Saranpää  kirjastaan Jatkokäsittelylupa hovioikeudessa, https://www.lakimiesyhdistys.fi/wp-content/uploads/2023/04/Mainos-B205.pdf
 • keskiviikkona  15. marraskuuta 2023 yhdistyksen Teams-tilaisuudessa alusti OTM Saila Tuomala 1.9.2023 tarkastetun väitöskirjansa Tunnustuksen oikeellisuuden ja vapaaehtoisuuden varmistaminen tunnustamisoikeudenkäynnissä (https://edition.fi/lakimiesyhdistys/catalog/book/840) pohjalta.
 • torstaina 14. joulukuuta 2023 yhdistyksen Teams-tilaisuudessa alusti yhdistyksen Teams-tilaisuudessa esittelijäneuvos (KKO), OTT Heikki Kemppinen otsikolla ”Taulukoiden taikaa – rangaistuskäytäntöä kuvaavat selvitykset rikosprosessissa” muiden kanssa yhdessä kirjoittamansa teoksen Rangaistuskäytännön käsikirja (https://shop.almatalent.fi/sivu/tuote/rangaistuskaytannon-kasikirja/4522676) pohjalta.


Vuoden 2023 seminaari pidettiin 18.9.2023

Suomen Prosessioikeusyhdistys ry järjesti jo perinteiseksi muodostuneen seminaarin maanantaina 18. syyskuuta 2023.

Todistelu ja sen rajoitukset

 


Seminaarissa puhuivat OTT Jurkka Jämsä, OTT Timo Saranpää sekä väitöskirjatutkijat Anna-Stiina Tarkka, Tuomas Ikonen ja Niina Kallio-Nordlund. Tilaisuuden ohjelma oli seuraava:

 • Klo 13.00–13.15: Tilaisuuden avaus ja tervetulotoivotukset (Helsingin käräjäoikeuden laamanni Sirpa Pakkala ja yhdistyksen edustaja)
 • Klo 13.15–15.00: Alustukset
 • Klo 15.00–15.30: Tauko (käräjäoikeuden kahvitarjoilu)
 • Klo 15.30–16.55: Paneelikeskustelu (alustajat, moderaattorina yhdistyksen puheenjohtaja, presidentti Pekka Määttä)
 • Klo 16.55–17.00: Tilaisuuden päätös ja tulevaisuuden näkymiä.
Alustusten diat on julkaistu erillisinä blogeina. Kuvia seminaarista

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Osallistujille lähetetään Teams tai Skype-linkki.

Scroll to Top