Suomen prosessioikeusyhdistyksen jäseneksi

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on prosessioikeuden harrastuksen ja sitä kohtaan tunnetun kiinnostuksen, osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen, prosessioikeustutkimuksen kehityksen ja tutkimustulosten tunnetuksi tekeminen sekä rikos-, siviili- ja hallintoprosessioikeuden välisen vuoropuhelun ja tietämyksen lisääminen. Yhdistyksen tarkoituksena on myös tehdä kansainvälistä
yhteistyötä prosessioikeuden parissa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää seminaareja prosessioikeuden kysymysten käsittelemiseksi ja panee toimeen esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa. Yhdistys voi tarkoituksensa toteuttamiseksi myöntää apurahoja. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille, eikä tarkoitus tai toiminnan laatu saa muutenkaan olla pääosin taloudellinen. Työnsä tukemiseksi yhdistyksellä voi olla jäsenistössään myös kannattajajäseniä ja se voi hakea apurahoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Liity jäseneksi!

Yhdistyksen jäsenenä voi olla henkilö, joka on ammatissaan tai opinnoissaan perehtynyt prosessioikeuteen. Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi luonnollisen henkilön ohella olla oikeushenkilö. Jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Vuotuinen jäsenmaksu on tällä hetkellä 20 euroa.

Jäseneksi liittyminen

Scroll to Top