Suomen prosessioikeusyhdistys ry

Suomen Prosessioikeusyhdistys aloitti toimintansa vuonna 2016. Perustajina oli joukko tuomareita, asianajajia, syyttäjiä ja prosessioikeuden tutkijoita.

Järjestimme elokuussa 2016 keskusteletilaisuuden todistelua koskevan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistuksesta ja siitä saaduista kokemuksista. Seminaarissa esiteltiin myös vireillä olleita todistusoikeudellisia tutkimushankkeita.

Elokuussa 2017 järjestetyn seminaarin pääpuhujana oli ruotsalainen hovrättsråd Niklas Wågnert Svean hovioikeudesta. Hänen esityksensä aihe oli En skräddarsydd rättegång i stora brottmål. Esityksen jälkeen käytiin aiheesta paneelikeskustelu, josta kuva alla.

Vuonna 2018 järjestetyn seminaarin aihe oli Ylikansalliset tuomioistuimet ja prosessioikeus.

Vuoden 2020 seminaarin aihe oli Sähköinen oikeudenkäynti – haaste ja mahdollisuus: Keskustelua hyvistä käytännöistä ja yhteistyön kehittämisestä sekä etäosallistumisesta istuntoihin.

Vuoden 2021 seminaarin aiheena oli henkilötodistelun tallentaminen käräjäoikeudessa hovioikeutta varten. Seminaarin esitykset ovat tutustuttavissa näillä sivuilla blogien muodossa.

Yhdistys on myös Heldtin säätiöltä saaduilla varoilla palkinnut vuoden parhaat prosessioikeudelliset tutkielmat kustakin oikestieteellisestä koulutusyksiköstä.

Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin syksyllä 2020. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii laamanni Pekka Määttä, sihteerinä toimii hovioikeudenneuvos Timo Saranpää.

Scroll to Top