helmikuu 2024

suullinen käsittely

Tutkielma suullisen käsittelyn järjestämisen edellytyksistä veroasioissa

Kirjoittanut Jemina Heikkinen. Kirjoitus perustuu kirjoittajan huhtikuussa 2022 Helsingin yliopistossa hyväksyttyyn ja Prosessioikeusyhdistyksen palkitsemaan maisteritutkielmaan ”Suullisen käsittelyn järjestämisen edellytykset veroasioissa”. Kirjoituksessa tarkastellaan suullisen käsittelyn järjestämiseen liittyvää oikeuskäytäntöä hallintoprosessissa erityisesti veroasioiden näkökulmasta ja esitellään tutkielman johtopäätöksiä. ”Suullisen käsittelyn järjestäminen on ilmeisen tarpeetonta”, on eri tavoin muotoiltuna hallinto-oikeuden ratkaisu vaatimukseen suullisen käsittelyn järjestämistä veroasiassa noin kahdeksassa tapauksessa […]

Tutkielma suullisen käsittelyn järjestämisen edellytyksistä veroasioissa Lue lisää »

Vankilan käytävä

Vangitsemisasiassa esitettävästä selvityksestä

Kirjoittanut Enni Kyllönen. Kirjoitus perustuu kirjoittajan maaliskuussa 2022 Itä-Suomen yliopistossa julkaistuun ja Prosessioikeusyhdistyksen palkitsemaan oikeustieteen maisteritutkielmaan ”Vangitsemisasiassa esitettävä selvitys”.  Kirjoitus referoi tutkielmassa esitettyjä tutkimuskysymyksiä ja -tuloksia.Tutkielma on luettavissa kokonaisuudessaan Itä-Suomen yliopiston avoimien aineistojen eRepo-palvelussa. eRepo – Vangitsemisasiassa esitettävä selvitys (uef.fi) Pakkokeinona vangitseminen merkitsee vakavaa puuttumista Suomen perustuslaissa (731/1999, PL) ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa perus- ja ihmisoikeutena

Vangitsemisasiassa esitettävästä selvityksestä Lue lisää »

Scroll to Top