tammikuu 2022

Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea

Neljä vuosikymmentä mukana prosessin muutoksessa

Kirjoittanut OTT,  rikos- ja prosessioikeuden professori (Itä-Suomen yliopisto), rikosoikeuden dosentti (Turun yliopisto) Matti Tolvanen. Olen tehnyt juridisia töitä liki 44 vuotta ja nyt alkavat olla vuodet vakituisissa juristin tehtävissä vähissä. Menneiden tapahtumien selittämisessä on pulmansa. On olemassa riski, että kehityksen lopputulosta pidetään hallitun prosessin johdonmukaisena seurauksena. Konsta Pylkkänen ilmaisi asian sattuvasti: jälkiviisaan silmä on somassa […]

Neljä vuosikymmentä mukana prosessin muutoksessa Lue lisää »

Simo Rista / HKM 1970

Tuomioistuinprosessit eläköityvän silmin

Prosessioikeusblogissa aloitetaan sarja kirjoituksia, joissa eläkkeelle jääneet tai jäävät taikka eläkkeelle joutuneet kertovat urastaan: prosessien, prosessioikeuden ja tuomioistuinten kehittymisestä uransa alusta näihin päiviin. Sarjan aloittamiseksi olemme lähettäneet kutsun tiedossa oleville tuomareille, syyttäjille, asianajajille ja prosessioikeuden tutkijoille, jotka elämässään juuri nyt ovat eläkkeelle jäämisen vaiheessa. Tällä ikäpolvella on ainutlaatuinen kokemus myös aiemmista prosesseista ennen laajoja uudistuksia

Tuomioistuinprosessit eläköityvän silmin Lue lisää »

Korkein oikeus

Olisiko korkeimman oikeuden tullut erikseen arvioida Johanna Vehkoon vahingonkorvausvelvollisuus – KKO 2022:1

kirjoittanut asianajaja, prosessioikeuden dosentti Markku Fredman Johanna Vehkoon kunnianloukkausasian tuomiota KKO 2022:1 on kehuttu sananvapauden voittona. Vehkoo on kieltämättä ansainnut kiitoksen siitä, että sai aikaan ennakkopäätöksen, jossa asetettiin raja kunnianloukkausrikokselle. Huomiotta ei kuitenkaan tule jättää sitä, että korkeimman oikeuden tuomiossa Vehkoon todettiin käyttäneen loukkaavia ja asianomistajaa halveksivia ilmaisuja. Tämän ei toivoisi olevan se suunta, johon

Olisiko korkeimman oikeuden tullut erikseen arvioida Johanna Vehkoon vahingonkorvausvelvollisuus – KKO 2022:1 Lue lisää »

Suomen Prosessioikeusyhdistyksen stipendit

Suomen Prosessioikeusyhdistys ry on vuonna 2021, kuten aikaisempinakin vuosina, hakenut ja saanut Heldtin stipendirahastosäätiöltä apurahan jaettavaksi stipendeinä sellaisille opiskelijoille, jotka ovat vuonna 2020 laatineet parhaaksi arvioidun oikeustieteen maisterintutkielman prosessioikeuden tai hallintolainkäytön alalta. Yhden stipendin suuruus on 500 euroa, ja niiden jakamista varten yhdistys on osoittanut kunkin oikeustieteellistä tutkinto-opetusta antavan yliopistollisen yksikön prosessioikeuden ja hallintolainkäytön vastuuopettajille

Suomen Prosessioikeusyhdistyksen stipendit Lue lisää »

Scroll to Top