Tutkielma lapsen kuulemisesta ja tiedonsaantioikeudesta hallintoprosessissa: katsaus lapsen menettelyllisiin perusoikeuksiin lastensuojelulain 86 §:n kautta

Kirjoittanut Annina Kormu. Kirjoitus perustuu kirjoittajan vuonna 2020 Helsingin yliopistossa valmistuneeseen Prosessioikeusyhdistyksen palkitsemaan oikeustieteen maisteritutkielmaan ”Lapsen tiedonsaantioikeus ja henkilökohtaisen kuulemisen toteuttaminen hallinto-oikeudessa lastensuojelulain 86 §:n nojalla.” Kirjoitus referoi tutkielmassa esitettyjä tutkimuskysymyksiä ja –tuloksia. Tutkielma luettavissa kokonaisuudessaan Helsingin yliopiston digitaalisessa tutkimusjulkaisujen arkistossa HELDASSA. Toukokuussa 2020 valmistunut maisteritutkielmani käsittelee lapsen kuulemista ja tiedonsaantioikeutta hallinto-oikeudessa. Tässä kirjoituksessa esittelen […]

Tutkielma lapsen kuulemisesta ja tiedonsaantioikeudesta hallintoprosessissa: katsaus lapsen menettelyllisiin perusoikeuksiin lastensuojelulain 86 §:n kautta Lue lisää »