Lakivaliokunnan mietintö suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi valmistunut

kirjoittanut asianajaja, dosentti Markku Fredman Lakivaliokunta on hyväksynyt hallituksen esityksen suullisen todistelun talentamisesta käräjäoikeudessa. Lakivaliokunnan mietintö LaVM 16/2021 hyväksyttiin 2.12.2021. Hallituksen esitykseen tehtiin joitain muutoksia. Asiassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot on koottu eduskunnan verkkosivuille. Uuudelleenkuulemisen ja lisäkysymysten kynnykset Erityisesti lakivaliokunta arvioi sitä kynnystä, jolla hovioikeuden tulee sallia henkilän uudelleen kuulustelu ja lisäklysymysten esittäminen käräjäoikeudessa jo kuullulle. …

Lakivaliokunnan mietintö suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi valmistunut Lue lisää »