lokakuu 2021

Hallinnon lainalaisuus ja prosessiasetelmat hallintoprosessissa (Osa II)

kirjoittanut ylituomari, dosentti Petri Saukko 4 Hallintotuomioistuimen oma-aloitteisesta selvitysvelvollisuudesta Hallintoprosessissa oikeudenkäynnin osapuolilla on myötävaikutusvelvollisuus ja hallintotuomioistuimella oma-aloitteinen selvitysvelvollisuus eli niin kutsuttu virallisperiaate vallitsee. Asianosainen ja viranomainen eivät voi yleisen puolen rikos- ja riitaprosessien tapaan, hieman yksinkertaistaen todettuna, tyytyä vain vaikenemaan tai vastustamaan. Tältäkin osin on kuitenkin huomioitava se, että kun hallintotuomioistuimet kontrolloivat käytännössä koko viranomaistoimintaa, …

Hallinnon lainalaisuus ja prosessiasetelmat hallintoprosessissa (Osa II) Lue lisää »

Hallinnon lainalaisuus ja prosessiasetelmat hallintoprosessissa (Osa I)

kirjoittanut ylituomari, dosentti Petri Saukko Käsittelen näissä blogi -kirjoituksissa hallintoprosessin ominaispiirteitä kahdessa osassa. Osassa I käsittelen hallintoprosessin kehitystä, ominaispiirteitä, hallinnon lainalaisuutta, asianosaisasetelmia ja oikeusvoimaa. Toisessa osassa II keskityn hallintotuomioistuimen oma-aloitteseiseen selvitysvelvollisuutteen, suulliseen käsittelyyn ja teen lyhyen yhteenvedon molemmista osista. Isoja asioita, joten käsittely on luonnollisesti varsin yleisellä tasolla. Kirjoituksessa tehdään hieman vertailua myös yleisen lainkäytön …

Hallinnon lainalaisuus ja prosessiasetelmat hallintoprosessissa (Osa I) Lue lisää »

Millä edellytyksillä tallennettua kertomusta saadaan käyttää todisteena rikosasian oikeudenkäynnissä henkilökohtaisen kuulemisen asemesta?

Prosessioikeusyhdistys järjestää keskiviikkona 3.11.2021 kello 18 – 19 jäsenistölleen Skypen välityksellä tilaisuuden, jossa OTT, asessori Jurkka Jämsä alustaa tallennetun kertomuksen käyttökiellosta ja pääasiallisuustestistä, toisin sanoen OK 17:24.2:n ja ROL 11:4.3:n välisestä suhteesta. Kysymys on siitä, millä edellytyksillä tallennettua kertomusta saadaan käyttää todisteena rikosasian oikeudenkäynnissä henkilökohtaisen kuulemisen asemesta. Voit ilmoittutua tilaisuuteen tästä aukeavalla lomakkeella, saat paluupostissa …

Millä edellytyksillä tallennettua kertomusta saadaan käyttää todisteena rikosasian oikeudenkäynnissä henkilökohtaisen kuulemisen asemesta? Lue lisää »

Vaasan hovioikeus

KKO 2021:73 Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Todistajan kieltäytymisoikeus – Hyödyntämiskielto – Itsekriminointisuoja – Pahoinpitely

kirjoittanut OTT, asessori (VaaHO) Jurkka Jämsä Korkein oikeus (KKO) on eilen antanut todisteiden hyödyntämistä koskevan ennakkopäätöksen KKO 2021:73 asiassa, jossa aikaisemmin antamansa ratkaisun myös Helsingin hovioikeus oli julkaissut (HelHO 2020:8). Kiinnitän tässä lyhyessä kirjoituksessa huomiota eräisiin ennakkopäätöksen herättämiin ensivaikutelmiin. Viittaan kirjoituksessa paikoin väitöskirjaani Oikeudelliset todistelunrajoitteet rikosasiassa, Suomalainen lakimiesyhdistys, Helsinki 2020 (Jämsä 2020). Kommentoitavaan ennakkopäätökseen viitataan …

KKO 2021:73 Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Todistajan kieltäytymisoikeus – Hyödyntämiskielto – Itsekriminointisuoja – Pahoinpitely Lue lisää »

Vaasan hovioikeus

Sandra Wallin/ Vaasan hovioikeus: Suullisen todistelun vastaanottaminen tallenteelta (esitys 4.10.2021)

Hallituksen esitys merkitsee erittäin suurta muutosta muutoksenhakumenettelyyn. Suullisen todistelun vastaanottaminen kuva- ja äänitallenteelta vahvistaa hovioikeuden roolia käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta kontrolloivana tuomioistuimena ja oikeudenkäynnin painopiste siirretään käräjäoikeuteen. Hovioikeustasolla on pääsääntöisesti kannatettu muutoksenhakumenettelyn muuttamista nyt esitetyllä tavalla. Säännökset olisi laadittava sellaisiksi, että ne mahdollistavat tarkoituksenmukaisen ja joustavan oikeudenkäyntimenettelyn muutoksenhakuasteessa. Hovioikeudella pitäisi olla yhtä hyvät edellytykset arvioida suullista …

Sandra Wallin/ Vaasan hovioikeus: Suullisen todistelun vastaanottaminen tallenteelta (esitys 4.10.2021) Lue lisää »

Hidasta, kallista ja vaikeasti ennakoitavaa – mistä lääkkeet riitaprosessin parantamiseen?

kirjoittanut dosentti, käräjätuomari Antti Tapanila Prosessioikeudellisen keskustelun ja tutkimuksen painopiste on ollut sovittelussa ja muissa vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä. Samanaikaisesti riita-asioiden määrät käräjäoikeuksissa ovat vähentyneet ja käsittelyistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut jatkaneet kasvuaan. Ajoittain on pohdittu erilaisia keinoja riita-asioiden viipymiseen ja korkeiksi kasvaneisiin kuluihin puuttumiseksi. Keskustelussa on painotettu prosessilainsäädännön uudistamista ja tuomioistuimien henkilöstöresursseja hieman siitä riippuen, mikä siviiliprosessin intressitaho …

Hidasta, kallista ja vaikeasti ennakoitavaa – mistä lääkkeet riitaprosessin parantamiseen? Lue lisää »

KKO 2021:72 Pakkokeino – Etsintä – Laite-etsintä – Takavarikko – Sinetöidyn aineiston tutkiminen ja hyödyntäminen – Todistelu – Hyödyntämiskielto – Lääkärin salassapitovelvollisuus

kirjoittanut asianajaja, dosentti Markku Fredman Korkein oikeus antoi tänään 6.10.2021 ratkaisunsa takavarikkokieltoa koskevassa asiassa, jossa poliisille oli myönnetty valituslupa ennakkopäätösvalituksena suoraan käräjäoikeuden ratkaisuun. Asia ei siis välillä käynyt hovioikeudessa. KKO 2021:72 Asiassa on kyse mittavan tietovuodon esitutkinnasta, jossa Vastaamo-nimisen psykologisia palveluja tarjoavan yrityksen asiakastietoja on vuotanut internetiin. Poliisi oli saanut asiassa luvan erityiseen laite-etsintään törkeä …

KKO 2021:72 Pakkokeino – Etsintä – Laite-etsintä – Takavarikko – Sinetöidyn aineiston tutkiminen ja hyödyntäminen – Todistelu – Hyödyntämiskielto – Lääkärin salassapitovelvollisuus Lue lisää »

Scroll to Top