marraskuu 2023

UEF

Tuomioistuinten odotukset oikeustieteelliselle tutkimukselle ja opetukselle

Juhlaesitelmä, Itä-Suomen hovioikeuden presidentti Antti Savela, Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen 25-vuotisjuhla 23.11.2023. Hyvät juhlavieraat, Tarkastelen esitelmässäni oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta käyttäjänäkökulmasta, tuomioistuinten ja tuomareiden silmin sitä arvioiden. Kysymys on siitä, mitä me tuomioistuimissa odotamme yhtäältä oikeustieteelliseltä tutkimukselta ja toisaalta oikeustieteelliseltä opetukselta. Esittämäni soveltunee mutatis mutandis myös syyttäjän ja asianajajan ammatteihin. Lähtökohtana on, että oikeustieteen maisterin …

Tuomioistuinten odotukset oikeustieteelliselle tutkimukselle ja opetukselle Lue lisää »

Kuluttajariitalautakunta

Tutkielma kuluttajariitalautakuntamenettelystä aiheutuvista kustannuksista ja ratkaisusuositusten vaikuttavuudesta

Kirjoittanut Tommi Bergman. Kirjoitus perustuu kirjoittajan joulukuussa 2022 Lapin yliopistossa julkaistuun ja Prosessioikeusyhdistyksen palkitsemaan maisteritutkielmaan ”Kuluttajariitalautakuntamenettelystä aiheutuvat kustannukset ja ratkaisusuositusten vaikuttavuus”. Kirjoitus keskittyy erityisesti tutkimuksen yhteydessä kootun empiirisen tapausaineiston analyysin ja kyselytutkimuksen tulosten esittelyyn. Tutkielma on luettavissa kokonaisuudessaan Lapin yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa Laudassa. [https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/65278] Kuluttajariitalautakunta on käsiteltyjen asioiden lukumäärällä mitattuna tärkein tuomioistuinten ulkopuolinen riidanratkaisuelin. Lautakunnassa …

Tutkielma kuluttajariitalautakuntamenettelystä aiheutuvista kustannuksista ja ratkaisusuositusten vaikuttavuudesta Lue lisää »

Tuomarina kuudella vuosikymmenellä – hovioikeuden presidentti Markku Arposen blogisarjan viimeiset jaksot julki postuumisti syntymäpäivänään

Kirjoittanut Itä-Suomen hovioikeuden presidentti Antti Savela. Hovioikeuden presidentti, oikeusneuvos Markku Arponen julkaisi prosessioikeusblogissa vuosina 2022-2023 kirjoitussarjaa Tuomarina kuudella vuosikymmenellä. Sarja jäi kesken Arposen menehdyttyä sairauskohtaukseen 25.3.2023. Kaikkiaan hänen kirjoituksiaan ehdittiin julkaista blogissa 15 kappaletta. Allekirjoittaneen tiedossa oli, että Arposella oli tarkoitus julkaista vielä joitakin kirjoituksia tuomarin uraltaan. Hänen viimeiseksi julkaistu kirjoituksensa helmikuussa 2023 päättyi läksiäiskaronkkaan …

Tuomarina kuudella vuosikymmenellä – hovioikeuden presidentti Markku Arposen blogisarjan viimeiset jaksot julki postuumisti syntymäpäivänään Lue lisää »

Siivilä eli seula

Tuomarina kuudella vuosikymmenellä, osa XVII

Kirjoittanut hovioikeuden presidentti Markku Arponen †. (Jatkoa Itä-Suomen hovioikeuteen) Seulontamenettely otettiin hovioikeuksissa käyttöön 1.10.2003. Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 §:n (381/2003) mukaan hovioikeus päättää ensin, otetaanko valitus enempään tutkintaan (seulontamenettely). Säännöksen mukaan valituksen tutkimista ei jatketa, jos hovioikeus yksimielisesti toteaa olevan selvää, että Laadin hovioikeuden sisäiseen käyttöön muistion 1.10.2003 voimaan tulevista muutoksista hovioikeuden työmenetelmiin. Muistiota käsiteltiin …

Tuomarina kuudella vuosikymmenellä, osa XVII Lue lisää »

Itä-Suomen hovioikeudne kirjaamon kyltti

Tuomarina kuudella vuosikymmenellä, osa XVI

Kirjoittanut hovioikeuden presidentti Markku Arponen †. Itä-Suomen hovioikeuden presidenttinä Aloitin työt hovioikeudessa maanantaina 2.12.2002. Silloin Itä-Suomen hovioikeudessa oli presidentin lisäksi kolme hovioikeudenlaamannia, 17 hovioikeudenneuvosta, joista yksi oli virkavapaalla koko vuoden ilman sijaista, 22 esittelijää ja 21 kansliahenkilöstöön kuuluvaa kansliapäällikkö mukaan luettuna. Henkilöstön määrä oli kaikkiaan yhteensä 64 henkilöä. Lopetin työt hovioikeudessa perjantaina 30.11.2007. Silloin Itä-Suomen …

Tuomarina kuudella vuosikymmenellä, osa XVI Lue lisää »

Scroll to Top