syyskuu 2023

Matti Wuori – Tapauskertomuksia Suomesta

Markku Fredmanin arvio emeritusprofessori Kaarlo Tuorin kirjasta. Emeritusprofessori Kaarlo Tuorin kirjoittama Matti Wuori -elämäkerta on epätavanomainen. Ensimmäisessä luvussa selostettava, osin kriittinenkin asianajaja Matti Wuoren elämänvaiheita (1945 – 2005) kuvaava jakso on perinteistä elämäkertaa, mutta sen jälkeen pääosaan pääsevät ”Matin jutut”. Tuori lähestyy kirjansa kohdetta ja persoonaa tämän hoitamien toimeksiantojen – lähinnä oikeudenkäyntien – kautta. Hän […]

Matti Wuori – Tapauskertomuksia Suomesta Lue lisää »

Uusi eurooppalainen tuomioistuin: Helsingin paikallisosasto ratkomassa yhtenäispatenttia koskevia riitoja

Kirjoittanut yliopistonlehtori Krista Rantasaari, Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteen laitos. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä tänä vuonna tapahtui suurin patentteja koskeva uudistus vuosikymmeniin yhtenäispatenttijärjestelmän astuessa voimaan. Prosessioikeudellisesta näkökulmasta mielenkiintoisimmat säädökset ovat UPC-sopimus ja menettelysäännökset (Rules of Procedure).[1] UPC:n Suomen paikallisjaostossa on jo kahdeksan tapausta vireillä CMS:n (Case Management System) mukaan. Syyskuun puolessa välissä Helsingissä pidetään Suomen paikallisjaoston ensimmäinen suullinen

Uusi eurooppalainen tuomioistuin: Helsingin paikallisosasto ratkomassa yhtenäispatenttia koskevia riitoja Lue lisää »

Artic-raitiovaunu

Asiantuntijatodistelu valtion varoin

Kirjoittanut työelämäprofessori, asianajaja Markku Fredman. Asiantuntijatodistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevat säännökset uudistettiin vuoden 2016 todistelu-uudistuksen yhteydessä. Tuolloin luovuttiin lähtökohdasta, että vain tuomioistuin voi nimetä asiantuntijan, joka antaa oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa tarkoitetun asiantuntijalausunnon. Asianosaisen halutessa nimetä asiantuntijan tämä kuultiin todistajan asemassa, ns. asiantuntevana todistajana. Siirryttiin järjestelmään, jossa muun todistelun tapaan asiantuntijan kuuleminen oikeudenkäynnissä jää asianosaisten vastuulle: he

Asiantuntijatodistelu valtion varoin Lue lisää »

Scroll to Top