marraskuu 2021

seteleitä

Oikeusministeriö asetti työryhmän tarkistamaan riita-asioiden oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta koskevia säännöksiä

kirjoittanut asianajaja, dosentti Markku Fredman. Oikeusministeriössä on jo jonkinaikaa ollut vireillä hallitusohjelmaan liittyvä hanke oikeudenkäyntikuluja koskevan sääntelyn tarkistamiseksi. Lainsäädäntöneuvos Jukka Siro on laatinut toukokuusssa 2021 julkaistun arviomuistion, jossa esitettiin lukuisa määrä erilaisia keinoja oikeudenkäyntikulujen kasvun rajoittamiseksi. Lausuntokierroksella arvioitavaksi esitettiin seuravat 21 keinoa: Keino 1: Oikeudenkäyntiasiamiesten ja -avustajien kelpoisuusvaatimusten alentaminen …………………………….. 77Keino 2: Juristien koulutusmäärien lisääminen […]

Oikeusministeriö asetti työryhmän tarkistamaan riita-asioiden oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta koskevia säännöksiä Lue lisää »

KKO:2021:75 Pakkokeino – Vangitseminen – Muutoksenhaku – Kantelu

Kirjoittanut käräjätuomari, osastonjohtaja Petteri Plosila Korkein oikeus antoi 15.10.2021 vangitsemista koskevan ennakkopäätöksen KKO:2021:75. Tapauksessa oli kyse siitä, että syyttäjä oli vangitsemisasiaa käräjäoikeudessa uudelleen käsiteltäessä vaatinut, että A määrätään pidettäväksi edelleen vangittuna seitsemästä rikoksesta epäiltynä. Syyttäjä oli perustellut vaatimustaan jatkamis-, karttamis- ja sotkemisvaaralla. Käräjäoikeus katsoi, että mikään näistä vangittuna pitämisen erityisistä edellytyksistä ei täyttynyt viiden epäillyn

KKO:2021:75 Pakkokeino – Vangitseminen – Muutoksenhaku – Kantelu Lue lisää »

Apulaisoikeusasiamies Pölöseltä selventävä ratkaisu puhelinkuulemisen mahdollisuuksista kuultavan ollessa ulkomailla

kirjoittanut Markku Fredman Suomalaisissa oikeudenkäynneissä on usein ilmennyt ongelmaksi se, että jotain asianosaista tai todistajaa tulisi kuulla oikeudessa, mutta hän on pääkäsittelyn aikaan ulkomailla. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa asia on jätetty lakonisesti sen varaan, että ”Todisteen vastaanottamisesta ulkomailla säädetään erikseen” (OK 17:60). Hallituksen esityksessä asiasta todetaan vain, että sääntely pysyy ennallaan. Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen on nyt

Apulaisoikeusasiamies Pölöseltä selventävä ratkaisu puhelinkuulemisen mahdollisuuksista kuultavan ollessa ulkomailla Lue lisää »

Scroll to Top