Aiemmat tilaisuudet

Kevään 2023 ohjelma

Yhdistys järjesti vuoden 2023 kevätkaudella vain jäsenistölle tarkoitettuja Teams-seminaareja, joissa käsiteltiin mielenkiintoisia ja ajankohtaisia prosessioikeudellisia tutkimuksia.

Tilaisuuksien ajankohdat ja alustajat olivat seuraavat:

Vuoden 2022 syksyn tilaisuudet (diaesitykset julkaistu tämän sivuston blogeina):

  • Tiistai 13.9.2022 kello 18 – 19: OTT, hovioikeuden esittelijä Henna Marjosola alustaa aiheesta ”Todistajanpsykologisten kokemussääntöjen merkitys ja velvoittavuus”. Marjosolan väitöskirjaan voit tutustua tästä linkistä: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/334339. Esityksen diat julkaistu blogissa.
  • Ma 3.10.2022 Prosessioikeusyhdistys järjesti kello 13 – 17 kaikille avoimen ja maksuttoman seminaarin Helsingin käräjäoikeuden auditoriossa aiheesta ”Mitä annettavaa välimiesmenettelyn opeilla olisi oikeudenkäynneille?” Tilaisuuden esitysten diat on julkaistu prosessioikeusblogissa.
  • Keskiviikko 26.10.2022 kello 18 – 19: OTM (väit.), lainsäädäntöneuvos Jussi Päivärinne alusti väitöskirjastaan ”Siviiliprosessuaalinen asiavaltuus tekijänoikeuden loukkaustapauksissa”. Päivärinteen väitöstiedotteeseen voit tutustua tästä linkistä https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/vaitos/kuka-voi-toimia-omissa-nimissaan-tekijanoikeuden-loukkausta-koskevassa-asiassa
  • Tiistai 15.11.2022 kello 18 – 19: OTM (väit.), tutkija Jaakko Markus alusti väitöskirjastaan ”Oikeuksiin pääsy massavahinkotilanteissa. Prosessioikeudellinen tutkimus kollektiivisista oikeussuojakeinoista, erityisesti kanteiden yhteiskäsittelystä”. Markuksen väitöstiedotteeseen voit tutustua tästä linkistä https://www.edilex.fi/uutiset/76007
  • Tiistai 20.12.2022 kello 18 – 19: PsT Tom Pakkanen alusti henkirikosten sarjoittamisessa kehitettyjä työkaluja käsittelevästä väitöskirjastaan ”Crime Linking in Serial Homicide – Towards Practical Application”. Pakkasen väitöstiedotteeseen voit tutustua tästä linkistä https://www.abo.fi/fi/uutiset/tohtorinvaitos-henkirikosten-sarjoittamiseen-kehitetysta-tyokalusta/
Scroll to Top