helmikuu 2023

Jyrki Virolainen 80 vuotta

Kirjoittajanut Itä-Suomen hovioikeuden presidentti Antti Savela. Aikaisemman Prosessioikeusblogin ylläpitäjä, lainkäytön emeritusprofessori Jyrki Virolainen täyttää tänään 26.2.2023, Nestorin päivänä, 80-vuotta. 2. Virolainen on kaikille prosessioikeuden harrastajille tuttu laajan ja merkittävän prosessioikeudellisia kysymyksiä käsittelevän tutkimustyönsä ja muun kirjallisen tuotantonsa kautta. Virolaisen elämän kulusta muutoin saa selkoa lukemalla hänen 60-vuotisjuhlakirjaansa Matkalla pohjoiseen (Lapin yliopistopaino. Rovaniemi 2003) kirjoittamansa pienoiselämäkerran. […]

Jyrki Virolainen 80 vuotta Lue lisää »

Vaasan hovioikeus

Vaasan hovioikeuden presidentiksi laamanni Sakari Laukkanen

Kirjoittanut emeritusprofessori Jyrki Virolainen. 1. Vaasan hovioikeuden presidentti vaihtuu. Tasavallan presidentti nimitti 16.2. 2023 Vaasan hovioikeuden presidentin virkaan hovioikeudenlaamanni, oikeustieteen tohtori, dosentti Sakari Juhani Laukkasen seitsemäksi vuodeksi 1. heinäkuuta 2023 alkaen. Hovioikeuden nykyinen presidentti Tapani Vasama jää silloin eläkkeelle. 2. Sakari Laukkanen on syntynyt Nurmeksessa 3.5.1962. Hän aloittaa uudessa virassa siten 61-vuotiaana.  Sakarin isä oli

Vaasan hovioikeuden presidentiksi laamanni Sakari Laukkanen Lue lisää »

Domstolsstyrelsen Tanskassa

Tuomarina kuudella vuosikymmenellä, osa XV

Kirjoittanut hovioikeuden presidentti Markku Arponen. (Jatkoa korkeimpaan oikeuteen) Valtioneuvosto asetti 20.6.2001 komitean, jonka tehtävänä oli laatia selvitys tuomioistuinlaitoksen kehittämislinjoista. Kehittämislinjoilla tarkoitettiin visiota tuomioistuinlaitoksen pitkän aikavälin kehittämisestä. Selvityksen avulla ennakoitaisiin, millaisia vaatimuksia yhteiskunta asettaa tuomioistuimille ja miten niihin pitäisi varautua. Työskentelyn painopisteen tuli olla oikeusturva- ja tulevaisuusanalyysissä sekä yhteiskunnallisten arvostusten ja kehityssuuntien punninnassa. Visiota pyrittäisiin hyödyntämään

Tuomarina kuudella vuosikymmenellä, osa XV Lue lisää »

Voiko raiskaukseen syyllistyä etäyhteydellä?

Kirjoittanut OTT, dosentti, käräjätuomari Antti Tapanila Seksuaalirikostapauksissa kokemus on osoittanut, että ainoastaan mielikuvitus on rajana, millä eri tekotavoilla toisen ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta on mahdollista loukata. Korkein oikeus (KKO) on hiljattain antamassaan ennakkopäätöksessä 2023:9 tarkastellut rikosoikeudelliselta kannalta sitä, voiko lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö olla törkeä kun rikoksentekijä oli ohjeistanut 9-13 – vuotiaita lapsia työntämään esineitä sukupuolielimiinsä. Tapaus

Voiko raiskaukseen syyllistyä etäyhteydellä? Lue lisää »

vankilan käytävä

Tuomarina kuudella vuosikymmenellä, osa XIV

Kirjoittanut hovioikeuden presidentti Markku Arponen. Olin mennessäni korkeimpaan oikeuteen oikeusministeriön 16.7.1998 asettaman oikeusapujärjestelmän jatkokehittämistoimikunnan jäsen (ks. osa XI). Toimikunta luovutti mietintönsä oikeusministeriölle 29.10.1999 (Komiteanmietintö 1999:7). Pääosan tuosta ajasta toimin korkeimman oikeuden jäsenenä ja oikeusneuvoksena. Oikeusministeriö asetti 16.12.1998 toimikunnan laatimaan ehdotuksen tuomarien koulutusta koskevaksi järjestelmäksi. Toimikunnan puheenjohtajaksi kutsuttiin oikeusministeriön kansliapäällikkö Kirsti Rissanen ja minut yhdeksi jäsenistä.

Tuomarina kuudella vuosikymmenellä, osa XIV Lue lisää »

Scroll to Top