Prosessioikeus

suullinen käsittely

Tutkielma suullisen käsittelyn järjestämisen edellytyksistä veroasioissa

Kirjoittanut Jemina Heikkinen. Kirjoitus perustuu kirjoittajan huhtikuussa 2022 Helsingin yliopistossa hyväksyttyyn ja Prosessioikeusyhdistyksen palkitsemaan maisteritutkielmaan ”Suullisen käsittelyn järjestämisen edellytykset veroasioissa”. Kirjoituksessa tarkastellaan suullisen käsittelyn järjestämiseen liittyvää oikeuskäytäntöä hallintoprosessissa erityisesti veroasioiden näkökulmasta ja esitellään tutkielman johtopäätöksiä. ”Suullisen käsittelyn järjestäminen on ilmeisen tarpeetonta”, on eri tavoin muotoiltuna hallinto-oikeuden ratkaisu vaatimukseen suullisen käsittelyn järjestämistä veroasiassa noin kahdeksassa tapauksessa […]

Tutkielma suullisen käsittelyn järjestämisen edellytyksistä veroasioissa Lue lisää »

Vankilan käytävä

Vangitsemisasiassa esitettävästä selvityksestä

Kirjoittanut Enni Kyllönen. Kirjoitus perustuu kirjoittajan maaliskuussa 2022 Itä-Suomen yliopistossa julkaistuun ja Prosessioikeusyhdistyksen palkitsemaan oikeustieteen maisteritutkielmaan ”Vangitsemisasiassa esitettävä selvitys”.  Kirjoitus referoi tutkielmassa esitettyjä tutkimuskysymyksiä ja -tuloksia.Tutkielma on luettavissa kokonaisuudessaan Itä-Suomen yliopiston avoimien aineistojen eRepo-palvelussa. eRepo – Vangitsemisasiassa esitettävä selvitys (uef.fi) Pakkokeinona vangitseminen merkitsee vakavaa puuttumista Suomen perustuslaissa (731/1999, PL) ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa perus- ja ihmisoikeutena

Vangitsemisasiassa esitettävästä selvityksestä Lue lisää »

Salattua tekstiä

Henkilötietojen suojaaminen todistelussa

Kirjoittanut professori Susanna Lindroos-Hovinheimo. Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi vuonna 2023 prosessioikeudellisesti mielenkiintoisen  ratkaisun asiassa Norra Stockholm Bygg.[1] Kyseessä oli ennakkoratkaisupyyntö Ruotsista ja asia koski henkilötietojen käsittelyä siviiliprosessissa. Ratkaisu on merkittävä siksi, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun EUT pohti tietosuoja-asetuksen vaikutuksia prosessioikeuteen. Olen tarkastellut EUT:n ratkaisua yksityiskohtaisemmin aiemmin.[2] Keskityn tässä kirjoituksessa esittämään muutamia huomioita

Henkilötietojen suojaaminen todistelussa Lue lisää »

Todistaja tuomarinpöydän edessä

Avhandling om utökad användning av inspelade förundersökningsförhör som bevis i rättegång med rätten till motförhör som avgörande faktor

Skriven av Frida Storgeust. Texten bygger på skribentens pro gradu-avhandling”Utökad användning av inspelade förundersökningsförhör som bevis – en granskning av möjligheterna med rätten till motförhör som avgörande faktor”, som publicerades i maj 2022 vid Helsingfors universitets enhet i Vasa och belönades med Finlands Processrättsliga förenings pris. I texten presenteras några av avhandlingens centrala slutsatser de

Avhandling om utökad användning av inspelade förundersökningsförhör som bevis i rättegång med rätten till motförhör som avgörande faktor Lue lisää »

Korkein hallinto-oikeus

Työnantajan maksamat oikeudenkäyntikulut – KHO 2023:116

Kirjoittanut työelämäprofessori, asianajaja Markku Fredman. Kun olin lapsi, isäni oli myyntimies kansainvälisessä teknologiayhtiössä. Hänen työnantajansa palkitsi hyvät myyntisaavutukset tavarabonuksilla. Meillä on sen myötä TV, stereot ja kodinkoneita muistuttamassa onnistuneista työtehtävistä. Isä myös kävi palkintomatkoilla etelässä osana myyntiprovisiota. Näistä myynti- ja lehtiasiamiesten matkoista on kaitafilmejä jäljellä. Kaitafilmikamerakin oli palkkio jonkin tavoitteen saavuttamisesta. Ajan myötä verottaja havahtui

Työnantajan maksamat oikeudenkäyntikulut – KHO 2023:116 Lue lisää »

UEF

Tuomioistuinten odotukset oikeustieteelliselle tutkimukselle ja opetukselle

Juhlaesitelmä, Itä-Suomen hovioikeuden presidentti Antti Savela, Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen 25-vuotisjuhla 23.11.2023. Hyvät juhlavieraat, Tarkastelen esitelmässäni oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta käyttäjänäkökulmasta, tuomioistuinten ja tuomareiden silmin sitä arvioiden. Kysymys on siitä, mitä me tuomioistuimissa odotamme yhtäältä oikeustieteelliseltä tutkimukselta ja toisaalta oikeustieteelliseltä opetukselta. Esittämäni soveltunee mutatis mutandis myös syyttäjän ja asianajajan ammatteihin. Lähtökohtana on, että oikeustieteen maisterin

Tuomioistuinten odotukset oikeustieteelliselle tutkimukselle ja opetukselle Lue lisää »

Kuluttajariitalautakunta

Tutkielma kuluttajariitalautakuntamenettelystä aiheutuvista kustannuksista ja ratkaisusuositusten vaikuttavuudesta

Kirjoittanut Tommi Bergman. Kirjoitus perustuu kirjoittajan joulukuussa 2022 Lapin yliopistossa julkaistuun ja Prosessioikeusyhdistyksen palkitsemaan maisteritutkielmaan ”Kuluttajariitalautakuntamenettelystä aiheutuvat kustannukset ja ratkaisusuositusten vaikuttavuus”. Kirjoitus keskittyy erityisesti tutkimuksen yhteydessä kootun empiirisen tapausaineiston analyysin ja kyselytutkimuksen tulosten esittelyyn. Tutkielma on luettavissa kokonaisuudessaan Lapin yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa Laudassa. [https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/65278] Kuluttajariitalautakunta on käsiteltyjen asioiden lukumäärällä mitattuna tärkein tuomioistuinten ulkopuolinen riidanratkaisuelin. Lautakunnassa

Tutkielma kuluttajariitalautakuntamenettelystä aiheutuvista kustannuksista ja ratkaisusuositusten vaikuttavuudesta Lue lisää »

Scroll to Top