Prosessioikeus

oikeusavun palkkioasetsu 1

Kohtuullinen asianajopalkkio valtion varoista

Kirjoittanut asianajaja, työelämäprofessori Markku Fredman. Tämänpäiväisessä korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2024:37 oli kyse eurooppalaiseen pidätysmääräykseen perustuvasta luovutusasiasta, tarkemmin sanottuna luovutettavaksi pyydetyn avustajana toimineelle juristille maksettavasta palkkiosta. Korkein oikeus katsoi, että vaikka oikeusavun palkkioasetuksessa todetaan, että sitä sovellettaisiin myös ko. kaltaisissa luovutusasioissa, ei siitä ole laissa säädetty. Palkkioasetus on annettu oikeusapulaissa olevalla asetuksenantovaltuudella. Korkein oikeus totesi: […]

Kohtuullinen asianajopalkkio valtion varoista Lue lisää »

KKO:2024:27 ja vakuustakavarikon sietämätön keveys

Kirjoittanut työelämäprofessori, OTT (Lapin yliopisto), asianajaja Kai Kotiranta. 1 Aluksi Pakkokeinolain 6 luvun 1 §:n (806/2011) mukaisesti rikoksesta epäillyn omaisuutta saadaan määrätä vakuustakavarikkoon sakon, rikokseen perustuvan vahingonkorvauksen tai hyvityksen tai valtiolle menetettäväksi tuomittavan rahamäärän maksamisen turvaamiseksi. Lainkohdan tarkoittamana edellytyksenä vakuustakavarikon määräämiselle on se, että omaisuus kuuluu henkilölle, jota on syytä epäillä rikoksesta tai joka voidaan

KKO:2024:27 ja vakuustakavarikon sietämätön keveys Lue lisää »

Elämäni rikostapaus

YLEn podcast-sarja rikosasianajajien työstä julkaistu

Elämäni rikostapaus Elämäni rikostapaus -podcastsarjassa tavataan kahdeksan tunnettua rikosasianajajaa ja perehdytään kahdeksaan rikokseen. Osasta niistä on muodostunut rikoshistoriamme kuuluisimpia tapauksia, toiset taas peilaavat kiinnostavasti maamme oikeuskäytäntöjä ja yhteiskuntaa. Sarjan haastateltavina ovat Kaarle Gummerus, Juha Manner, Riitta Leppiniemi, Kari Eriksson, Juha-Pekka Hippi, Markku Fredman, Ville Hoikkala ja Maija Häyrinen. Podcastin toimittavat Laura Manninen ja Rami Mäkinen.

YLEn podcast-sarja rikosasianajajien työstä julkaistu Lue lisää »

seteleitä

Vaatimistaakkaa vailla? – Menettämisseuraamuksen määräämisen suuruudesta ratkaisun KKO 2024:25 valossa

Kirjoittanut väitöskirjatutkija, OTM Veli-Matti Tikkanen, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta. Korkeimman oikeuden uuden ennakkotapauksen julkaiseminen tapahtuu usein ilman sen suurempia fanfaareja; tällöinkin tosin ratkaisuun saattaa puuttua eräs terävällä kynällään varustettu lainkäytön emeritusprofessori. Joskus korkeimman oikeuden – tai tässä esimerkissä korkeimman hallinto-oikeuden – ratkaisu päätyy puolestaan etusivun uutisiin. Näin oli esimerkiksi tapauksessa KHO 2023:116, jossa korkein hallinto-oikeus

Vaatimistaakkaa vailla? – Menettämisseuraamuksen määräämisen suuruudesta ratkaisun KKO 2024:25 valossa Lue lisää »

Jokivarren koulu

Alle 15-vuotias rikollisesta teosta epäiltynä

Kirjoittanut asianajaja, työelämäprofessori Markku Fredman. Alkuviikosta Vantaan Viertolan koulussa tapahtunut surullinen kouluampuminen on tuonut uutisiin onneksi melko harvoin sovellettavat säännökset esitutkinnasta, kun epäiltynä on alle 15-vuotias. Tällainen lapsi ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, mutta asiassa voidaan kuitenkin suorittaa esitutkinta. Esitutkinta- ja pakkokeinolaeissa käytetään terminologiaa, jonka mukaan alle 15-vuotiaan tekemä, heitä vanhempien osalta rangaistavaksi säädettyä tekoa kutsutaan

Alle 15-vuotias rikollisesta teosta epäiltynä Lue lisää »

IAPL

Procedural Law in Multicultural Context – Örebro University

Tervetuloa Örebrohon lokakuussa. Rekisteröityminen konferenssiin Procedural Law in Multicultural Context  on nyt auki early bird-hinnalla. The next Conference of the International Association of Procedural Law (IAPL 2024) will be hosted by Juridicum, Örebro University and will take place 9-11 October 2024. The theme of the Congress is ”Procedural Law in Multicultural Context”. The conference will

Procedural Law in Multicultural Context – Örebro University Lue lisää »

suullinen käsittely

Tutkielma suullisen käsittelyn järjestämisen edellytyksistä veroasioissa

Kirjoittanut Jemina Heikkinen. Kirjoitus perustuu kirjoittajan huhtikuussa 2022 Helsingin yliopistossa hyväksyttyyn ja Prosessioikeusyhdistyksen palkitsemaan maisteritutkielmaan ”Suullisen käsittelyn järjestämisen edellytykset veroasioissa”. Kirjoituksessa tarkastellaan suullisen käsittelyn järjestämiseen liittyvää oikeuskäytäntöä hallintoprosessissa erityisesti veroasioiden näkökulmasta ja esitellään tutkielman johtopäätöksiä. ”Suullisen käsittelyn järjestäminen on ilmeisen tarpeetonta”, on eri tavoin muotoiltuna hallinto-oikeuden ratkaisu vaatimukseen suullisen käsittelyn järjestämistä veroasiassa noin kahdeksassa tapauksessa

Tutkielma suullisen käsittelyn järjestämisen edellytyksistä veroasioissa Lue lisää »

Vankilan käytävä

Vangitsemisasiassa esitettävästä selvityksestä

Kirjoittanut Enni Kyllönen. Kirjoitus perustuu kirjoittajan maaliskuussa 2022 Itä-Suomen yliopistossa julkaistuun ja Prosessioikeusyhdistyksen palkitsemaan oikeustieteen maisteritutkielmaan ”Vangitsemisasiassa esitettävä selvitys”.  Kirjoitus referoi tutkielmassa esitettyjä tutkimuskysymyksiä ja -tuloksia.Tutkielma on luettavissa kokonaisuudessaan Itä-Suomen yliopiston avoimien aineistojen eRepo-palvelussa. eRepo – Vangitsemisasiassa esitettävä selvitys (uef.fi) Pakkokeinona vangitseminen merkitsee vakavaa puuttumista Suomen perustuslaissa (731/1999, PL) ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa perus- ja ihmisoikeutena

Vangitsemisasiassa esitettävästä selvityksestä Lue lisää »

Scroll to Top