Tuomarina kuudella vuosikymmenellä, osa XI

Kirjoittanut hovioikeuden presidentti Markku Arponen Rovaniemen hovioikeuden presidentti Martti Leistén sai eron virastaan 1.4.1997 lukien. Ilmoittauduin talvella 1977 korkeimmalle oikeudelle viran täyttämistä tehtävää esitystä varten. Korkein oikeus esitti tasavallan presidentille äänestyksen jälkeen, että Rovaniemen hovioikeuden presidentiksi nimitettäisiin Kajaanin käräjäoikeuden laamanni Esko Oikarinen. Sain vähemmistön kuusi ääntä. Tasavallan presidentti nimitti Oikarisen Rovaniemen hovioikeuden presidentin virkaan 1.8.1997 […]

Tuomarina kuudella vuosikymmenellä, osa XI Lue lisää »