tutkintavankeus

Vangitsemisasiassa esitettävä selvitys

Kirjoittanut asianajaja, prosessioikeuden dosentti Markku Fredman. Tälle blogikirjoitukselle antoi aiheen EU-tuomioistuimen 25.5.2023 antama ennakkoratkaisu asiassa C-608/21. Siihen palaan kirjoituksen lopulla, mutta ensin hieman taustaa. Suomessa rikoksesta epäillyn vangitsemisesta päättäminen siirtyi tuomioistuimen toimivaltaan vuonna 1989 voimaan tulleen pakkokeinolain myötä. Aiemmin vangitsemisesta päätti poliisi. Lainsäätäjä kantoi huolta siitä, että vangitsemisvaatimuksen käsittelystä muodostuisi syyteasian käsittelyä muistuttava oikeudenkäynti. Tämän […]

Vangitsemisasiassa esitettävä selvitys Lue lisää »

Voiko henkilöön kohdistuvaa pakkokeinoa käyttää toisen henkilön rikoksen selvittämiseksi?

Kirjoittanut asianajaja, dosentti Markku Fredman. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT on toukokuussa lähettänyt Suomen hallituksen vastattavaksi valituksen Lähteenmäki v. Suomi, jossa väitetään ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan vastaiseksi sitä, että rikoksensa tunnustanutta pidettiin edelleen vangittuna niin sanotun sotkemisvaaran takia. Kyse on pakkokeinolaissa säädetystä vangitsemisen erityisestä edellytyksestä. Pakkokeinolain mukaan rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan vangita jos rikoksesta on säädetty lievempi

Voiko henkilöön kohdistuvaa pakkokeinoa käyttää toisen henkilön rikoksen selvittämiseksi? Lue lisää »

Scroll to Top