tuomioistuinlaitos

Domstolsstyrelsen Tanskassa

Tuomarina kuudella vuosikymmenellä, osa XV

Kirjoittanut hovioikeuden presidentti Markku Arponen. (Jatkoa korkeimpaan oikeuteen) Valtioneuvosto asetti 20.6.2001 komitean, jonka tehtävänä oli laatia selvitys tuomioistuinlaitoksen kehittämislinjoista. Kehittämislinjoilla tarkoitettiin visiota tuomioistuinlaitoksen pitkän aikavälin kehittämisestä. Selvityksen avulla ennakoitaisiin, millaisia vaatimuksia yhteiskunta asettaa tuomioistuimille ja miten niihin pitäisi varautua. Työskentelyn painopisteen tuli olla oikeusturva- ja tulevaisuusanalyysissä sekä yhteiskunnallisten arvostusten ja kehityssuuntien punninnassa. Visiota pyrittäisiin hyödyntämään […]

Tuomarina kuudella vuosikymmenellä, osa XV Lue lisää »

Helsingin raastuvanoikeus 1949

Tuomioistuinlaitos muutoksessa

kirjoittanut alivaltiosihteeri Kari Kiesiläinen Toimin tuomarina Helsingin raastuvanoikeudessa 1980 – luvun lopulla. Tuolloin meillä oli noin sata ”alioikeutta”, näin niitä silloin kutsuttiin. Muutoinkin käytetyt termit olivat erilaisia, esimerkiksi asianosaisia ei kutsuttu asiakkaiksi. Yleinen käsitys oli, että kun tuomari on viran saanut, hän on saanut myös kyvyn hoitaa sitä. Koulutukseen osallistuminen ei ollut yleistä. Raastuvanoikeutta pidettiin

Tuomioistuinlaitos muutoksessa Lue lisää »

Scroll to Top