Siivilä eli seula

Tuomarina kuudella vuosikymmenellä, osa XVII

Kirjoittanut hovioikeuden presidentti Markku Arponen †. (Jatkoa Itä-Suomen hovioikeuteen) Seulontamenettely otettiin hovioikeuksissa käyttöön 1.10.2003. Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 2 §:n (381/2003) mukaan hovioikeus päättää ensin, otetaanko valitus enempään tutkintaan (seulontamenettely). Säännöksen mukaan valituksen tutkimista ei jatketa, jos hovioikeus yksimielisesti toteaa olevan selvää, että Laadin hovioikeuden sisäiseen käyttöön muistion 1.10.2003 voimaan tulevista muutoksista hovioikeuden työmenetelmiin. Muistiota käsiteltiin […]

Tuomarina kuudella vuosikymmenellä, osa XVII Lue lisää »