”Kansainvälisyys” juridisessa kirjallisuudessa

Kirjoittanut professori Risto Koulu Äskettäin ilmestyi Prosessioikeus -perusteoksen kuudes painos, ja Insolvenssioikeus -perusteoksenkin osalta uusista painoksista keskustellaan. Uudet painokset aktivoivat nähtävästi uudelleen ikiaikaisen keskustelun siitä, paljonko juridisissa kirjoissa käsitellään kansallista (’kotimaista’) oikeutta, paljonko sivuja taas saa uhrata tavalla tai toisella kansainvälisiksi leimautuviin kysymyksiin. Rajanveto on toki pulma sinänsä: kansallisen prosessilain tulkinnat aktualisoituvat usein kansainvälisissä yhteyksissä, […]

”Kansainvälisyys” juridisessa kirjallisuudessa Lue lisää »