Todistaja tuomarinpöydän edessä

Avhandling om utökad användning av inspelade förundersökningsförhör som bevis i rättegång med rätten till motförhör som avgörande faktor

Skriven av Frida Storgeust. Texten bygger på skribentens pro gradu-avhandling”Utökad användning av inspelade förundersökningsförhör som bevis – en granskning av möjligheterna med rätten till motförhör som avgörande faktor”, som publicerades i maj 2022 vid Helsingfors universitets enhet i Vasa och belönades med Finlands Processrättsliga förenings pris. I texten presenteras några av avhandlingens centrala slutsatser de […]

Avhandling om utökad användning av inspelade förundersökningsförhör som bevis i rättegång med rätten till motförhör som avgörande faktor Lue lisää »