Prosessioikeus­blogi

Suomen Prosessioikeusyhdistys ry – Finlands Processrättsliga Förening rf

Tervetuloa Prosessioikeusblogiin!

Suomen Prosessioikeusyhdistys ry jatkaa professori Jyrki Virolaisen tunnetuksi tekemää Prosessioikeusblogia. Jyrki Virolainen jatkaa edelleen Rule of law -blogillaan,  mutta hyvässä yhteistyössä hänen kanssaan vuonna 2020 rekisteröity, mutta jo sitä ennen muutaman vuoden toiminut Prosessioikeusyhdistys ottaa vetovastuun ja pyrkii ylläpitämään  prosessioikeudellista keskustelua. Sekä täällä blogissa että järjestämissämme tilaisuuksissa.

Voit tarjota kirjoituksiasi julkaistavaksi blogin toimittajalle, Markku Fredmanille sähköpostilla blogi@prosessioikeus.fi.

Pohjoismainen prosessioikeuskokous 16.–17.8.2022 Reykjavik

Kirjoittanut OTT, yliopistonlehtori Hannele Tolonen. Pohjoismainen prosessioikeusyhdistys (Nordiska Föreningen för Processrätt) pitää joka kolmas vuosi prosessioikeuskokouksen, joka kiertää vuoroin eri Pohjoismaissa. Tänä vuonna kokous oli Islannissa.   Reykjavikissa yhdistys sai viettää – tosin hiukan myöhässä – 40-vuotisjuhlaansa.

Lue lisää »

Tutkielma oikeudenkäyntikulujen kohtuullistamisesta työsuhteen päättämistä koskevissa riita-asioissa

Kirjoittanut Jenna Helenius. Kirjoitus perustuu kirjoittajan vuonna 2021 Helsingin yliopistossa valmistuneeseen, Prosessioikeusyhdistyksen palkitsemaan oikeustieteen maisterintutkielmaan ”Oikeudenkäyntikulujen kohtuullistaminen OK 21:8b:n nojalla työsuhteen päättämistä koskevissa riita-asioissa”. Kirjoituksessa esitellään tutkielman johtopäätöksiä ja otetaan niiden pohjalta kantaa myös meneillään olevaan

Lue lisää »

Tuomion laatimisesta

Muistiinpanot esitelmää varten korkeimman oikeuden käräjäoikeuspäivässä 4.11.2022 – hovioikeuden presidentti Antti Savela Yleistä 1. Tuomarilla on kaksi päätehtävää: oikeudenkäynnin johtaminen ja tuomion laatiminen. Käsittelen esityksessäni jälkimmäistä tehtävää, mutta koska oikeudenkäynnin johtaminen liittyy kiinteästi tuomion laatimiseen, teen

Lue lisää »

Näyttöharkintaa podcastissa

Keskustelu todennäköisyysteorioiden soveltuvuudesta näyttöharkintaan on nostettu uudelleen esille Ruotsissa, missä yleisen oikeustieteen professori Christian Dahlman on viime aikoina voimakkaasti kritisoinut tuomioistuinten näyttöharkintakäytäntöä, ja puolustanut Bayesin teoreeman käyttöönottoa. Aiheesta keskustelevat yleisen oikeustieteen professorit Christian Dahlman (Lund) ja

Lue lisää »

Mietteitä KKO:n jäsenten rekrytointipohjasta

Kirjoittanut emeritusprofessori Jyrki Virolainen. Korkein oikeus (KKO) esitti 26.10. täysistunnossaan tasavallan presidentille, että jäsenen virkaan 1.1.2013 alaken nimitetään määräaikainen oikeusneuvos Pekka Pulkkinen ja jäsenen määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.2023-31.10.2027 hovioikeudenneuvos Kaarlo Hakamies. Kumpaankin virkaan on kymmenkunta hakijaa

Lue lisää »
Blogiarkisto
Scroll to Top