Prosessioikeus­blogi

Suomen Prosessioikeusyhdistys ry – Finlands Processrättsliga Förening rf

Tervetuloa Prosessioikeusblogiin!

Suomen Prosessioikeusyhdistys ry jatkaa professori Jyrki Virolaisen tunnetuksi tekemää Prosessioikeusblogia. Jyrki Virolainen jatkaa edelleen Rule of law -blogillaan,  mutta hyvässä yhteistyössä hänen kanssaan vuonna 2020 rekisteröity, mutta jo sitä ennen muutaman vuoden toiminut Prosessioikeusyhdistys ottaa vetovastuun ja pyrkii ylläpitämään  prosessioikeudellista keskustelua. Sekä täällä blogissa että järjestämissämme tilaisuuksissa.

Voit tarjota kirjoituksiasi julkaistavaksi blogin toimittajalle, Markku Fredmanille sähköpostilla blogi@prosessioikeus.fi.

Domstolsstyrelsen Tanskassa

Tuomarina kuudella vuosikymmenellä, osa XV

Kirjoittanut hovioikeuden presidentti Markku Arponen. (Jatkoa korkeimpaan oikeuteen) Valtioneuvosto asetti 20.6.2001 komitean, jonka tehtävänä oli laatia selvitys tuomioistuinlaitoksen kehittämislinjoista. Kehittämislinjoilla tarkoitettiin visiota tuomioistuinlaitoksen pitkän aikavälin kehittämisestä. Selvityksen avulla ennakoitaisiin, millaisia vaatimuksia yhteiskunta asettaa tuomioistuimille ja miten

Lue lisää »

Voiko raiskaukseen syyllistyä etäyhteydellä?

Kirjoittanut OTT, dosentti, käräjätuomari Antti Tapanila Seksuaalirikostapauksissa kokemus on osoittanut, että ainoastaan mielikuvitus on rajana, millä eri tekotavoilla toisen ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta on mahdollista loukata. Korkein oikeus (KKO) on hiljattain antamassaan ennakkopäätöksessä 2023:9 tarkastellut rikosoikeudelliselta kannalta

Lue lisää »
vankilan käytävä

Tuomarina kuudella vuosikymmenellä, osa XIV

Kirjoittanut hovioikeuden presidentti Markku Arponen. Olin mennessäni korkeimpaan oikeuteen oikeusministeriön 16.7.1998 asettaman oikeusapujärjestelmän jatkokehittämistoimikunnan jäsen (ks. osa XI). Toimikunta luovutti mietintönsä oikeusministeriölle 29.10.1999 (Komiteanmietintö 1999:7). Pääosan tuosta ajasta toimin korkeimman oikeuden jäsenenä ja oikeusneuvoksena. Oikeusministeriö asetti

Lue lisää »
Lomake pienriitakanteeksi

Pienriitamenettely voisi parantaa oikeusturvaa

Kirjoittanut lainsäädäntöneuvos Jukka Siro. Lähtisitkö oikeuteen 3 000 euron riidassa? Entä jos kysymys olisi 1 000 eurosta? Moni ei lähtisi, ainakaan jos menestys ei olisi taattu. Tutkimusten mukaan ihmiset ja yritykset ovat haluttomia viemään riitojaan tuomioistuimeen silloin,

Lue lisää »

Tuomarina kuudella vuosikymmenellä, osa XIII

Kirjoittanut hovioikeudenpresidentti Markku Arponen. (Jatkoa korkeimpaan oikeuteen) Toimin korkeimman oikeuden jäsenenä ja oikeusneuvoksena 1.10.1998 – 30.11.2002. Tuona aikana olin viiden jäsenen kokoonpanossa mukana tekemässä 165 ennakkopäätöstä, ratkaisemassa ylimääräistä muutoksenhakua koskevia hakemuksia ja etupäässä kahden jäsenen kokoonpanossa

Lue lisää »
Korkein oikeus

Tuomarina kuudella vuosikymmenellä, osa XII

Kirjoittanut hovioikeuden presidentti Markku Arponen. Korkeimman oikeuden jäsenenä ja oikeusneuvoksena Korkeimpaan oikeuteen tuloni päivä torstai 1.10.1998 oli merkkipäivä korkeimman oikeuden historiassa. Saman päivän iltana osallistuin Säätytalolla uusien kollegoiden kanssa korkeimman oikeuden 80 vuotispäivän vastaanotolle. Aamulla olin

Lue lisää »
Blogiarkisto
Scroll to Top