Prosessioikeus­blogi

Suomen Prosessioikeusyhdistys ry – Finlands Processrättsliga Förening rf

Tervetuloa Prosessioikeusblogiin!

Suomen Prosessioikeusyhdistys ry jatkaa professori Jyrki Virolaisen tunnetuksi tekemää Prosessioikeusblogia. Jyrki Virolainen jatkaa edelleen Rule of law -blogillaan,  mutta hyvässä yhteistyössä hänen kanssaan vuonna 2020 rekisteröity, mutta jo sitä ennen muutaman vuoden toiminut Prosessioikeusyhdistys ottaa vetovastuun ja pyrkii ylläpitämään  prosessioikeudellista keskustelua. Sekä täällä blogissa että järjestämissämme tilaisuuksissa.

Voit tarjota kirjoituksiasi julkaistavaksi blogin toimittajalle, Markku Fredmanille sähköpostilla blogi@prosessioikeus.fi.

Lakivaliokunnan mietintö suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi valmistunut

kirjoittanut asianajaja, dosentti Markku Fredman Lakivaliokunta on hyväksynyt hallituksen esityksen suullisen todistelun talentamisesta käräjäoikeudessa. Lakivaliokunnan mietintö LaVM 16/2021 hyväksyttiin 2.12.2021. Hallituksen esitykseen tehtiin joitain muutoksia. Asiassa kuultujen asiantuntijoiden lausunnot on koottu eduskunnan verkkosivuille. Uuudelleenkuulemisen ja lisäkysymysten

Lue lisää »

Oikeusministeriö asetti työryhmän tarkistamaan riita-asioiden oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta koskevia säännöksiä

kirjoittanut asianajaja, dosentti Markku Fredman. Oikeusministeriössä on jo jonkinaikaa ollut vireillä hallitusohjelmaan liittyvä hanke oikeudenkäyntikuluja koskevan sääntelyn tarkistamiseksi. Lainsäädäntöneuvos Jukka Siro on laatinut toukokuusssa 2021 julkaistun arviomuistion, jossa esitettiin lukuisa määrä erilaisia keinoja oikeudenkäyntikulujen kasvun rajoittamiseksi.

Lue lisää »

KKO:2021:75 Pakkokeino – Vangitseminen – Muutoksenhaku – Kantelu

Kirjoittanut käräjätuomari, osastonjohtaja Petteri Plosila Korkein oikeus antoi 15.10.2021 vangitsemista koskevan ennakkopäätöksen KKO:2021:75. Tapauksessa oli kyse siitä, että syyttäjä oli vangitsemisasiaa käräjäoikeudessa uudelleen käsiteltäessä vaatinut, että A määrätään pidettäväksi edelleen vangittuna seitsemästä rikoksesta epäiltynä. Syyttäjä oli

Lue lisää »

Hallinnon lainalaisuus ja prosessiasetelmat hallintoprosessissa (Osa II)

kirjoittanut ylituomari, dosentti Petri Saukko 4 Hallintotuomioistuimen oma-aloitteisesta selvitysvelvollisuudesta Hallintoprosessissa oikeudenkäynnin osapuolilla on myötävaikutusvelvollisuus ja hallintotuomioistuimella oma-aloitteinen selvitysvelvollisuus eli niin kutsuttu virallisperiaate vallitsee. Asianosainen ja viranomainen eivät voi yleisen puolen rikos- ja riitaprosessien tapaan, hieman yksinkertaistaen

Lue lisää »
Blogiarkisto
Vieritä ylös