Prosessioikeus­blogi

Suomen Prosessioikeusyhdistys ry – Finlands Processrättsliga Förening rf

Tervetuloa Prosessioikeusblogiin!

Suomen Prosessioikeusyhdistys ry jatkaa professori Jyrki Virolaisen tunnetuksi tekemää Prosessioikeusblogia. Jyrki Virolainen jatkaa edelleen Rule of law -blogillaan,  mutta hyvässä yhteistyössä hänen kanssaan vuonna 2020 rekisteröity, mutta jo sitä ennen muutaman vuoden toiminut Prosessioikeusyhdistys ottaa vetovastuun ja pyrkii ylläpitämään  prosessioikeudellista keskustelua. Sekä täällä blogissa että järjestämissämme tilaisuuksissa.

Voit tarjota kirjoituksiasi julkaistavaksi blogin toimittajalle, Markku Fredmanille sähköpostilla blogi@prosessioikeus.fi.

Vaasan hovioikeus

KKO 2021:73 Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Todistajan kieltäytymisoikeus – Hyödyntämiskielto – Itsekriminointisuoja – Pahoinpitely

kirjoittanut OTT, asessori (VaaHO) Jurkka Jämsä Korkein oikeus (KKO) on eilen antanut todisteiden hyödyntämistä koskevan ennakkopäätöksen KKO 2021:73 asiassa, jossa aikaisemmin antamansa ratkaisun myös Helsingin hovioikeus oli julkaissut (HelHO 2020:8). Kiinnitän tässä lyhyessä kirjoituksessa huomiota eräisiin

Lue lisää »
Vaassn hovioikeus

Sandra Wallin/ Vaasan hovioikeus: Suullisen todistelun vastaanottaminen tallenteelta (esitys 4.10.2021)

Hallituksen esitys merkitsee erittäin suurta muutosta muutoksenhakumenettelyyn. Suullisen todistelun vastaanottaminen kuva- ja äänitallenteelta vahvistaa hovioikeuden roolia käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta kontrolloivana tuomioistuimena ja oikeudenkäynnin painopiste siirretään käräjäoikeuteen. Hovioikeustasolla on pääsääntöisesti kannatettu muutoksenhakumenettelyn muuttamista nyt esitetyllä tavalla. Säännökset

Lue lisää »

Hidasta, kallista ja vaikeasti ennakoitavaa – mistä lääkkeet riitaprosessin parantamiseen?

kirjoittanut dosentti, käräjätuomari Antti Tapanila Prosessioikeudellisen keskustelun ja tutkimuksen painopiste on ollut sovittelussa ja muissa vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä. Samanaikaisesti riita-asioiden määrät käräjäoikeuksissa ovat vähentyneet ja käsittelyistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut jatkaneet kasvuaan. Ajoittain on pohdittu erilaisia keinoja riita-asioiden viipymiseen

Lue lisää »

KKO 2021:72 Pakkokeino – Etsintä – Laite-etsintä – Takavarikko – Sinetöidyn aineiston tutkiminen ja hyödyntäminen – Todistelu – Hyödyntämiskielto – Lääkärin salassapitovelvollisuus

kirjoittanut asianajaja, dosentti Markku Fredman Korkein oikeus antoi tänään 6.10.2021 ratkaisunsa takavarikkokieltoa koskevassa asiassa, jossa poliisille oli myönnetty valituslupa ennakkopäätösvalituksena suoraan käräjäoikeuden ratkaisuun. Asia ei siis välillä käynyt hovioikeudessa. KKO 2021:72 Asiassa on kyse mittavan tietovuodon

Lue lisää »
Blogiarkisto
Vieritä ylös