Blogit

Tuomarina kuudella vuosikymmenellä – hovioikeuden presidentti Markku Arposen blogisarjan viimeiset jaksot julki postuumisti syntymäpäivänään

Kirjoittanut Itä-Suomen hovioikeuden presidentti Antti Savela.

Hovioikeuden presidentti, oikeusneuvos Markku Arponen julkaisi prosessioikeusblogissa vuosina 2022-2023 kirjoitussarjaa Tuomarina kuudella vuosikymmenellä. Sarja jäi kesken Arposen menehdyttyä sairauskohtaukseen 25.3.2023. Kaikkiaan hänen kirjoituksiaan ehdittiin julkaista blogissa 15 kappaletta.

Allekirjoittaneen tiedossa oli, että Arposella oli tarkoitus julkaista vielä joitakin kirjoituksia tuomarin uraltaan. Hänen viimeiseksi julkaistu kirjoituksensa helmikuussa 2023 päättyi läksiäiskaronkkaan korkeimmassa oikeudessa. Sieltä hän siirtyi Itä-Suomen hovioikeuden presidentiksi 1.12.2002, josta ajasta hän ei ehtinyt kirjoituksissaan kertoa.

Arposen jäämistöstä löytyikin kaksi valmiiksi kirjoitettua tekstiä, osat XVI ja XVII. Niissä hän kertoo työstään Itä-Suomen hovioikeuden presidenttinä. Kirjoitukset julkaistaan hänen oikeudenomistajiensa suostumuksella tänään 25.11.2023, jolloin Arponen olisi täyttänyt 80 vuotta. Kirjoituksiin ei ole tehty muutoksia, vaan ne ovat siinä muodossa, jossa Arponen jätti ne jälkeensä.  

osa XVI

osa XVII

Arponen oli tehnyt muistiinpanoja ja hahmotelmia myös blogisarjan päättäviä jaksoja varten. Niiden perusteella on ilmeistä, että nyt julkaistavien kirjoitusten lisäksi hänellä oli tarkoitus julkaista vielä ainakin kaksi kirjoitusta.

Seuraavan kirjoituksen otsikon hän oli jo luonnostellut: ”Tarkkailuluokalle”. Tämä viittasi siihen, että media, yleisö ja myös jotkut oikeusoppineet arvostelivat vuosina 2002-2004 Itä-Suomen hovioikeuden linjaa seksuaalirikoksissa. Rangaistusten katsottiin olevan liian lieviä ja perustelujen ontuvia. Arponen koki, että hovioikeuden tuomitsemistoiminta oli tämän vuoksi joutunut erityisen tarkkailun kohteeksi etenkin iltapäivälehdistössä. Arposen keräämän asiakirja-aineiston perusteella voidaan päätellä, että hän olisi blogisarjan seuraavassa jaksossa XVIII valottanut näitä tapahtumia.

Asiakirjojen joukossa oli Arposen syksyllä 2005 pitämä julkaisematon esitelmä arkkipiispan koolle kutsumassa Arvojen akatemiassa. Arponen käsitteli esitelmässään tuomioistuinten ja median välistä suhdetta yleisesti ja etenkin vuonna 2004 käytyä keskustelua Itä-Suomen hovioikeuden antamista seksuaalirikostuomioista. Arponen muun muassa kertoi, että käydyn keskustelun seurauksena Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos selvitti eduskunnan lakivaliokunnan pyynnöstä seksuaalirikosten rangaistuskäytäntöä hovioikeuksissa. Syksyllä 2004 julkaistu selvitys osoitti, että rangaistusten ankaruudessa hovioikeuksien välillä ei ollut merkittäviä eroja. Itä-Suomen hovioikeuden tuomiot eivät selvityksen mukaan poikenneet keskimääräisestä rangaistuskäytännöstä. Samaan tulokseen oli päätynyt jo aikaisemmin Savon Sanomien toimittaja Juha Mikkonen, joka oli selvittänyt keväällä 2004 hovioikeuksien raiskaustuomiot vuoden 2001 alusta lokakuun 2003 loppuun. Mikkosen selvityksen mukaan Itä-Suomen hovioikeus lievensi raiskaustuomioita harvemmin kuin hovioikeudet keskimäärin. Rangaistusten ankaruudessa hovioikeus sijoittui hovioikeuksien keskikastiin.

Arponen jäi eläkkeelle Itä-Suomen hovioikeuden presidentin virasta marraskuussa 2007. Tuolloin hän oli tullut toimineeksi tuomarina viidellä vuosikymmenellä aloitettuaan tuomarina 1960-luvulla. Mistä sitten juontuu blogisarjan nimi ”Tuomarina kuudella vuosikymmenellä”? Tähän löytyy selitys siitä, että Arponen toimi vuonna 2011 yhden kuukauden määräaikaisena hallinto-oikeustuomarina Kuopion hallinto-oikeudessa.

Arposen kutsui ja nimitti hallinto-oikeustuomarin virkaan Kuopion hallinto-oikeuden ylituomari Veijo Tarukannel. Arponen on kertonut, että Tarukanteleen ideana oli saada häneltä näkemyksiä hallinto-oikeuden edelleen kehittämiseksi. Arposen tehtävänä oli osallistua hallinto-oikeudessa lainkäyttötyöhön ja tehdä havaintoja työtavoista ja esimerkiksi ratkaisujen perustelemisesta. Tehtävän päätyttyä hän oli raportoinut havainnoistaan ylituomari Tarukanteleelle ja muulle hallinto-oikeuden väelle.

Arposen blogikirjoituksiaan varten keräämästä aineistosta voidaan päätellä, että hän olisi kirjoitussarjansa viimeisessä jaksossa kertonut kokemuksistaan hallinto-oikeudessa. Aineistosta käy myös ilmi, että Arponen ei hallinto-oikeudessa tehnyt vain havaintoja, vaan paneutui syvällisesti asioihin, joita hänen ratkaistavakseen siellä tuli. Ennättipä hän äänestämäänkin eräässä asiassa.

Viimeiseen kirjoitukseensa Arposella oli tarkoitus liittää luettelo hänen julkaistuista kirjoituksistaan. Hänellä oli tästä jo luonnos valmiina. Siihen on tehty tarvittavat täydennykset.   Markku Arponen teki merkittävän ja vaiherikkaan tuomarinuran. Hänen mielenkiintoista blogisarjaansa voi lukea aktiivisen tuomarin ja päällikkötuomarin ammatti- ja henkilöhistoriana. Se on myös oivallinen ajankuvaus siitä murroksesta, jonka tuomioistuinlaitos koki hänen pitkän tuomarinuransa aikana. Kuten Arposen blogeista voimme lukea, ajastaan jälkeen jääneet tuomioistuimet modernisoitiin tuolloin täyttämään ne vaatimukset, joita tuomioistuimille asetettiin siirryttäessä uudelle vuosituhannelle.  

Hovioikeuden presidentti Markku Arposen kirjoituksia

 1. Ammattieettisistä ongelmista tuomarin tehtävissä / Oikeus 1987 : 1, s. 42-44
 2. Vankeinhoitolaitos : analyysi toiminnasta ja kehittämisehdotuksista / Markku Arponen [et al.], Helsinki : Painatuskeskus, 1988. – 102 s. + liitt., Vankeinhoidon koulutuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0781-4011 ; 1988, 3
 3. Oikeudenkäynnin kompleksisuuden paradigmasta / Arvosteltu teos: Materiaalinen prosessinjohto Jyrki Virolainen, Oikeus 1988: 3, s. 334-336.
 4. Alioikeuksien johtaminen, kehittäminen ja yhteistoiminta / Julkaisussa Artikla r.y:n 10-vuotisjuhlajulkaisu, 1989, s. 31-46
 5. Maalaistuomarin puheenvuoro tuomioistuimista ja tuomareista / Oikeus 1992: 3, s. 212-223
 6. Alioikeusuudistus – arktinen hysteria vai toteutunut unelma / Oikeus 1995: 1, s. 36-42
 7. Tuomarin ammatista / Ohoi: oikeushallinnon tiedotuslehti, 1996: 5, s. 25
 8. Työskentelystä hovioikeudessa / Ohoi: oikeushallinnon tiedotuslehti, 1996: 2, s. 24
 9. Hyllytetyt Finlex-tapaukset / Ohoi: oikeushallinnon tiedotuslehti 1996: 3, s. 20
 10. Lääkäreistä asiantuntevina todistajina / Ohoi: oikeushallinnon tiedotuslehti 1996: 1, s. 6
 11. Työmenetelmien kehittämisestä Rovaniemen hovioikeudessa / Juhlajulkaisu, Suomalaisen lakimiesyhdistyksen Lapin alaosasto ry 50 vuotta, 1997
 12. Tuomioistuimet ja mediajulkisuus / Rovaniemen hovioikeuspiirin 12. tuomaripäivät 7.-8.5.1998
 13. Tuomion laatuvaatimukset: tuomarin näkökulma / Kouvolan hovioikeuspiirin 8. tuomaripäivä 20.10.1999
 14. Tuomioistuimen sovintotoiminta ja vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt / Oikeus 1999: 3, s. 290-295
 15. Teesejä laamannista käräjäoikeuden päällikkötuomarina / Lakimies 2000: 7-8, s. 1313-1319
 16. Tuomioistuinlaitoksen kehittämisestä siirryttäessä ensimmäisen modernin yhteiskunnasta toiseen moderniin / Julkaisussa Pohjois-Suomen tuomarikoulu. Julkaisuja 1/2002, s. 65-81
 17. Johtajuuden ajattomuus – minkä varaan minä rakennan? / Ohoi: oikeushallinnon tiedotuslehti 2004 : 3, s. 16-18
 18. Demlan Oikeusmurha-projektin raportti: pankkiryöstö Turussa 20.4.1994: asian tutkinta ja oikeusprosessi / Markku Arponen pj., Oikeus 2005: 2b, s. 1-65
 19. Kommentteja ehdotettuihin tuomioistuinuudistushankkeisiin / Markku Arponen, Mika Huovila, Matti Kunnas, Oikeus 2007 : 4, s. 475-484
 20. Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö (KM 2003:3) : uhka vai mahdollisuus tuomioistuinten kehittämisessä / Julkaisussa Kriminaaliklubi 100 v 1920-2020: juhlakirja, Helsinki: Pohjois-Pohjalainen kriminaaliklubi, 2020, s. 28-47.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top