tiedonsaantioikeus

Vangitsemisasiassa esitettävä selvitys

Kirjoittanut asianajaja, prosessioikeuden dosentti Markku Fredman. Tälle blogikirjoitukselle antoi aiheen EU-tuomioistuimen 25.5.2023 antama ennakkoratkaisu asiassa C-608/21. Siihen palaan kirjoituksen lopulla, mutta ensin hieman taustaa. Suomessa rikoksesta epäillyn vangitsemisesta päättäminen siirtyi tuomioistuimen toimivaltaan vuonna 1989 voimaan tulleen pakkokeinolain myötä. Aiemmin vangitsemisesta päätti poliisi. Lainsäätäjä kantoi huolta siitä, että vangitsemisvaatimuksen käsittelystä muodostuisi syyteasian käsittelyä muistuttava oikeudenkäynti. Tämän […]

Vangitsemisasiassa esitettävä selvitys Lue lisää »

Tutkielma lapsen kuulemisesta ja tiedonsaantioikeudesta hallintoprosessissa: katsaus lapsen menettelyllisiin perusoikeuksiin lastensuojelulain 86 §:n kautta

Kirjoittanut Annina Kormu. Kirjoitus perustuu kirjoittajan vuonna 2020 Helsingin yliopistossa valmistuneeseen Prosessioikeusyhdistyksen palkitsemaan oikeustieteen maisteritutkielmaan ”Lapsen tiedonsaantioikeus ja henkilökohtaisen kuulemisen toteuttaminen hallinto-oikeudessa lastensuojelulain 86 §:n nojalla.” Kirjoitus referoi tutkielmassa esitettyjä tutkimuskysymyksiä ja –tuloksia. Tutkielma luettavissa kokonaisuudessaan Helsingin yliopiston digitaalisessa tutkimusjulkaisujen arkistossa HELDASSA. Toukokuussa 2020 valmistunut maisteritutkielmani käsittelee lapsen kuulemista ja tiedonsaantioikeutta hallinto-oikeudessa. Tässä kirjoituksessa esittelen

Tutkielma lapsen kuulemisesta ja tiedonsaantioikeudesta hallintoprosessissa: katsaus lapsen menettelyllisiin perusoikeuksiin lastensuojelulain 86 §:n kautta Lue lisää »

Scroll to Top