pakkokeino

Vankilan käytävä

Vangitsemisasiassa esitettävästä selvityksestä

Kirjoittanut Enni Kyllönen. Kirjoitus perustuu kirjoittajan maaliskuussa 2022 Itä-Suomen yliopistossa julkaistuun ja Prosessioikeusyhdistyksen palkitsemaan oikeustieteen maisteritutkielmaan ”Vangitsemisasiassa esitettävä selvitys”.  Kirjoitus referoi tutkielmassa esitettyjä tutkimuskysymyksiä ja -tuloksia.Tutkielma on luettavissa kokonaisuudessaan Itä-Suomen yliopiston avoimien aineistojen eRepo-palvelussa. eRepo – Vangitsemisasiassa esitettävä selvitys (uef.fi) Pakkokeinona vangitseminen merkitsee vakavaa puuttumista Suomen perustuslaissa (731/1999, PL) ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa perus- ja ihmisoikeutena […]

Vangitsemisasiassa esitettävästä selvityksestä Lue lisää »

Voiko henkilöön kohdistuvaa pakkokeinoa käyttää toisen henkilön rikoksen selvittämiseksi?

Kirjoittanut asianajaja, dosentti Markku Fredman. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT on toukokuussa lähettänyt Suomen hallituksen vastattavaksi valituksen Lähteenmäki v. Suomi, jossa väitetään ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan vastaiseksi sitä, että rikoksensa tunnustanutta pidettiin edelleen vangittuna niin sanotun sotkemisvaaran takia. Kyse on pakkokeinolaissa säädetystä vangitsemisen erityisestä edellytyksestä. Pakkokeinolain mukaan rikoksesta todennäköisin syin epäilty saadaan vangita jos rikoksesta on säädetty lievempi

Voiko henkilöön kohdistuvaa pakkokeinoa käyttää toisen henkilön rikoksen selvittämiseksi? Lue lisää »

Scroll to Top