Kuluttajariitalautakunta

Tutkielma kuluttajariitalautakuntamenettelystä aiheutuvista kustannuksista ja ratkaisusuositusten vaikuttavuudesta

Kirjoittanut Tommi Bergman. Kirjoitus perustuu kirjoittajan joulukuussa 2022 Lapin yliopistossa julkaistuun ja Prosessioikeusyhdistyksen palkitsemaan maisteritutkielmaan ”Kuluttajariitalautakuntamenettelystä aiheutuvat kustannukset ja ratkaisusuositusten vaikuttavuus”. Kirjoitus keskittyy erityisesti tutkimuksen yhteydessä kootun empiirisen tapausaineiston analyysin ja kyselytutkimuksen tulosten esittelyyn. Tutkielma on luettavissa kokonaisuudessaan Lapin yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa Laudassa. [https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/65278] Kuluttajariitalautakunta on käsiteltyjen asioiden lukumäärällä mitattuna tärkein tuomioistuinten ulkopuolinen riidanratkaisuelin. Lautakunnassa […]

Tutkielma kuluttajariitalautakuntamenettelystä aiheutuvista kustannuksista ja ratkaisusuositusten vaikuttavuudesta Lue lisää »